Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/25329
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorSyrotenko, Аnatolii-
dc.date.accessioned2020-01-20T08:59:14Z-
dc.date.available2020-01-20T08:59:14Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.citationPrzegląd Strategiczny, 2019, nr 12, s. 93-100.pl
dc.identifier.issn2084-6991-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/25329-
dc.description.abstractThe main conceptual approaches to the development of a security environment evaluation meth- odology that would provide more skilled processing of information circulating in a security en- vironment but not fixed during monitoring are considered. The method contains 14 main blocks, which carry analytical, logical, expert comparative and other procedures with the information received from the security environment in relation to destructive processes, phenomena, dan- gers, threats, as well as conditions in which the implementation of national interests takes place. The novelty of the procedures introduced is a comparison of facts, events detected during moni- toring of global and local processes, sorting of events, facts, dangers, threats, etc., on the basis of which identification of geopolitical and other interests of other states is carried out, detection of misinformation, information coverage of various kinds of manipulations and psychological effects. The procedure of projecting events, facts, dangers, threats on the trajectory of global and local processes allows predicting the dynamics of global and local processes, providing information-time and security support for global and local processes, and assessing the risks of detected destructive phenomena and processes allows timely adjusting the parameters of the in- formation – time and security support of global, local and other processes and make managerial decisions in the system of providing the national and military security more reasonably.pl
dc.description.abstractArtykuł omawia główne koncepcyjne podejścia do opracowania metodologii oceny środowiska bezpieczeństwa, która zapewniłaby sprawniejsze przetwarzanie informacji krążących w środo- wisku bezpieczeństwa, ale nie pochodzących z monitoringu. Metoda obejmuje 14 głównych bloków, w ramach których procedury analityczne i logiczne, porównania eksperckie i inne prze- prowadzane są na informacjach otrzymanych ze środowiska bezpieczeństwa w odniesieniu do procesów destrukcyjnych, zjawisk, niebezpieczeństw, zagrożeń, a także warunków realizacji interesów narodowych. Nowością wprowadzonych procedur jest porównanie faktów i zdarzeń wykrytych podczas monitorowania procesów globalnych i lokalnych, klasyfikacja zdarzeń, faktów, niebezpieczeństw, zagrożeń itp., na podstawie których określane są interesy geopolityczne i inne państw, identyfikuje się dezinformację oraz informacje przekazywane na temat różnego rodzaju manipulacji i skutków psychologicznych. Procedura prognozowania zdarzeń, faktów, niebezpieczeństw i zagrożeń na trajektorii procesów globalnych i lokalnych pozwala przewidywać dynamikę tych procesów, zapewnia szybko dostępną informację i wspieranie ich bezpieczeństwa, oraz ocenę ryzyka wykrytych zjawisk destrukcyjnych, co pozwala na sprawne dostosowywanie parametrów czasu informacji i wsparcie bezpieczeństwa oraz podejmowanie decyzji w systemie zapewniania bezpieczeństwa narodowego i wojskowego w sposób bardziej racjonalny.pl
dc.language.isoengpl
dc.publisherWydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniupl
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesspl
dc.subjectsecurity environmentpl
dc.subjectgeopolitical interestspl
dc.subjectnational interestspl
dc.subjectnational securitypl
dc.subjectthreatspl
dc.subjectglobal processespl
dc.subjectlocal processespl
dc.subjectriskpl
dc.subjectidentification of processespl
dc.subjectśrodowisko bezpieczeństwapl
dc.subjectinteresy geopolitycznepl
dc.subjectinteresy narodowepl
dc.subjectbezpieczeństwo narodowepl
dc.subjectzagrożeniapl
dc.subjectprocesy globalnepl
dc.subjectprocesy lokalnepl
dc.subjectryzykopl
dc.subjectidentyfikacja procesówpl
dc.titleThe Conceptual Approach to the Development of Methodologies for the Assessment of Security Environmentpl
dc.title.alternativePodejście koncepcyjne do rozwoju metodologii oceny środowiska bezpieczeństwapl
dc.typeArtykułpl
dc.identifier.doi10.14746/ps.2019.1.6-
Appears in Collections:Przegląd Strategiczny, 2019, nr 12

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PS-2019-05.pdf337.03 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.