Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/25459
Title: Żywotność kanonu. Semiotyka współczesnej apokryficzności
Authors: Jankowska, Małgorzata
Keywords: apokryficzność
apokryf współczesny
semiotyka kultury
pamięć kulturowa
Issue Date: 2019
Publisher: Wydawnictwo Nauk Społecznych i Humanistycznych
Citation: Jankowska M., Żywotność kanonu. Semiotyka współczesnej apokryficzności, Poznań 2019.
Abstract: Monografia Małgorzaty Jankowskiej wzbogaca nie tylko szczegółowe badania nad apokryfem, ale też przyczynia się do rozpoznania potencjału badawczego metodologii semiotycznej i wpisu-je się w tradycję polskiego kulturoznawstwa. Uderza, z jak wielką czujnością i biegłością Autorka przygotowuje narzędzie badawcze, nieustannie odnosząc je do fenomenu apokryfu, równocze-śnie badając ograniczenia przywoływanych przez siebie inspiracji teoretycznych. Precyzyjnie dookreśla zarówno samo zjawisko „apokryficzności” (rozumianej jako rodzaj narracji), jak rów-nież współczesny, zachodnioeuropejski kontekst, w którym się ono przejawia. Relacja tradycji do dziedzictwa kulturowego jest jednym z głównych wątków pracy, a dookreślane przez Autor-kę funkcje mnemotechniczne współczesnej apokryficzności jawią się jako narzędzie aktualizacji istotnych kodów i symboli w obszarze religii. Jest to cenna monografia, zwłaszcza dla kulturoznawstwa. Pogłębia zarówno naszą refleksję nad kulturą współczesną, jak i poszerza nasze perspektywy teoretyczne. Pod tym względem książka poświęcona apokryfom utwierdza kanon kulturoznawczego namysłu w duchu ważnego stwierdzenia „późnego” Łotmana, że semiotyka jest nauką badającą teorie i historie kultury.
Sponsorship: Publikacja finansowana ze środków Instytutu Kulturoznawstwa UAM
URI: http://hdl.handle.net/10593/25459
ISBN: 978-83-64902-80-2
Appears in Collections:Wydawnictwo Nauk Społecznych i Humanistycznych UAM

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jankowska_Zywotnosc_kanonu_Rep.pdf1.98 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons