Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/25463
Title: Umiędzynarodowienie polskich czasopism w naukach społecznych i humanistycznych – transformacyjna rola systemu ewaluacji nauki
Authors: Kulczycki, Emanuel
Rozkosz, Ewa A.
Drabek, Aneta
Translator: Ciereszko, Kinga
Keywords: humanistyka
umiędzynarodowienie
Polska
wykaz czasopism punktowanych
nauki społeczne
Issue Date: 2019
Citation: Nauka i Szkolnictwo Wyższe, 1–2, 331–357.
Abstract: W tym artykule omawiamy przemiany polskich czasopism, które spowodowane były wprowadzeniem systemu ewaluacji nauki wykorzystującego wykaz czasopism punktowanych. Skupiliśmy się na umiędzynarodowieniu czasopism z nauk społecznych i humanistycznych (N = 801), aby zbadać, w jaki sposób polityka naukowa przekształciła praktyki redakcyjne w polskich czasopismach. Zastosowaliśmy metody mieszane obejmujące zarówno jednoczynnikową analizę wariancji i dwuczynnikową analizę wariancji w schemacie mieszanym, jak i częściowo ustrukturyzowane wywiady. Wyniki badania wykazały, że polityka naukowa zmieniła praktyki redakcyjne, ale nie nastąpiło rzeczywiste umiędzynarodowienie polskich czasopism z obszaru nauk humanistycznych i społecznych. Przeciwnie, nastąpiło jedynie pozorne umiędzynarodowienie, które manifestuje się w „ogrywaniu” systemu oceny czasopism naukowych. Badanie wykazało, że redaktorzy polskich czasopism nie podejmują dyskusji nad wyzwaniami, jakie niesie ze sobą umiędzynarodowienie, ale stosują wyłącznie te praktyki związane z umiędzynarodowieniem, których wprowadzenie narzucają regulacje systemowe. Artykuł kończy się rekomendacjami, jak motywować redakcje do umiędzynarodowienia czasopism, a także jak powstrzymać korumpowanie parametrów mierzących umiędzynarodowienie.
Description: Artykuł powstał w ramach prac nad realizacją projektu pt. „Współczesna polska humanistyka wobec wyzwań naukometrii” finansowanego ze środków Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, nr decyzji 0057/NPHR3/ H11/82/2014.
URI: http://hdl.handle.net/10593/25463
ISSN: 1231-0298
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WFil)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Umiedzynarodowienie_polskich_czasopism_w_naukach.pdf510.7 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons