Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/25483
Title: Ja cielesne a funkcjonowanie seksualne kobiet z anatomicznymi wadami narządów płciowych
Other Titles: Body self and sexual functioning of women with anatomical defects of genitalia
Authors: Szymańska-Pytlińska, Marta
Advisor: Beisert, Maria. Promotor
Keywords: ja cielesne
funkcjonowanie seksualne
zaburzenia rozwoju seksualnego
Zespół MRKH
body self
sexual functioning
disorders of sex development
MRKH Syndrome
Issue Date: 2019
Abstract: Badania miały na celu eksplorację relacji ja cielesnego i funkcjonowania seksualnego w grupie pacjentek ginekologicznych z diagnozą Zespołu MRKH, to znaczy z hipoplazją lub aplazją macicy i pochwy. W badaniach wzięło udział 120 kobiet: 60 przynależało do grupy klinicznej, a 60 do grupy kontrolnej. Badania miały charakter kwestionariuszowy. Porównanie kobiet, które nie posiadają pochwy (n=24), posiadają wytworzoną pochwę (n=36) oraz posiadają naturalną pochwę (n=60) pozwoliło zidentyfikować różnice dotyczące ja cielesnego. Prawie wszystkie założone korelacje między stylami przywiązania i ja cielesnym potwierdziły się. Negatywny obraz własnych genitaliów i większe zaabsorbowanie obrazem własnego ciała wiążą się z większą liczbą zakłóceń w obrębie ja cielesnego. Sposób funkcjonowania ja cielesnego kobiet z MRKH nie ma znaczenia dla podejmowania przez nie zachowań autoerotycznych, ale wiąże się z zachowaniami diadycznymi oraz (częściowo) z funkcjami seksualnymi. W relacji siły ja cielesnego i funkcji seksualnych pacjentek ginekologicznych pośredniczą percepcja własnych genitaliów i kontekstualna samoświadomość obrazu ciała.
The research explored the relationship between the body self and sexual functioning in a group of gynecological patients with the diagnosis of MRKH Syndrome, i.e. with hypoplasia or aplasia of the uterus and vagina. It was conducted among 120 women with the use of questionnaires. 60 women constituted the clinical group and 60 were classified as the control group. Comparison of women with an inborn vagina, without a vagina (n = 24), and those with a neovagina (n = 36) displayed statistical differences regarding body self. Almost all assumed correlations between attachment styles and bodily self have been confirmed. The negative self-image of genitalia and greater body image self-consciousness during sexual contact with a partner were associated with a greater number of disturbances within the body ego. Physical self of women with MRKH didn’t correlate with their engagement in autoerotic behavior, but its disturbances were associated with dyadic sexual behavior and (partly) with sexual function. Genital self-image and contextual body image self-consciousness mediated the relationship of body self and sexual function in a group of gynecological patients.
Description: Wydział Psychologii i Kogniwistyki
URI: http://hdl.handle.net/10593/25483
Appears in Collections:Doktoraty (WPiK)
Doktoraty 2010-2021 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Praca doktorska, Szymańska-Pytlińska.pdf
  Restricted Access
2.04 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.