Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10593/25507
Title: Polska Oficjalna Pomoc Rozwojowa (ODA) w zakresie wspierania mediów na Ukrainie
Other Titles: Polish Official Development Assistance (ODA) for Media Development in Ukraine
Authors: Galus, Aleksandra
Keywords: Ukraina
pomoc rozwojowa
ODA
Polska
współpraca rozwojowa
wspieranie demokracji
wspieranie mediów
promowanie demokracji
media
Issue Date: Apr-2019
Publisher: e-Politikon
Citation: Galus, Polska Oficjalna Pomoc Rozwojowa (ODA) w zakresie wspierania mediów na Ukrainie, e-Politikon 24, 2019, s. 128-151
Abstract: Wspieranie demokracji (democracy assistance) obejmuje działania donatorów, które mają przyczynić się do dobudowania społeczeństwa obywatelskiego, demokratycznych instytucji państwowych, niezależnych mediów itd., a także wspierać dialog obywatelski w państwie partnerskim. Celem artykułu jest analiza wsparcia medialnego (media assistance) jako elementu polskiej pomocy demokratyzacyjnej kierowanej na Ukrainę w latach 2004-2018. Problem badawczy koncentruje się na ustaleniu poziomu spójności założeń programowych polskiej Oficjalnej Pomocy Rozwojowej (ODA) z realizowanymi projektami medialnymi.
Sponsorship: Badania finansowane jest w ramach projektu badawczego: „Rola polskich organizacji pozarządowych we wspieraniu rozwoju mediów na Ukrainie”, Narodowe Centrum Nauki, Program PRELUDIUM UMO-2017/25/N/HS5/01404.
URI: http://hdl.handle.net/10593/25507
ISSN: 2084-5294
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WNPiDZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Galus 2019 Polska Oficjalna Pomoc Rozwojowa (ODA) w zakresie wspierania mediów na Ukrainie.pdf908.69 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons