Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/25562
Title: Dziecięca matematyka
Authors: Przybyła, Tomasz
Bronikowski, Michał
Bzdęga, Bartłomiej
Cichy, Ireneusz
Hofman, Joanna
Hrybiuk, Olena
Kaiser, Izabela
Kolczyńska-Przybycień, Kinga
Rokita, Andrzej
Klichowski, Michał
Editors: Krauze-Sikorska, Hanna
Klichowski, Michał
Keywords: dziecko
matematyka
kompetencje matematyczne
metody kształcenia
akalkulia
dyskalkulia
specyficzne trudności matematyczne
uzdolnienia matematyczne
metoda samodzielnych doświadczeń
metoda kierowania aktywnością
Issue Date: 11-Apr-2020
Publisher: Wydawnictwo Naukowe UAM
Citation: Przybyła, T., Bronikowski, M., Bzdęga, B., Cichy, I., Hofman, J., Hrybiuk, O., Kaiser, I., Kolczyńska-Przybycień, K., Rokita, A., i Klichowski, M. (2020). Dziecięca matematyka. W H. Krauze-Sikorska i M. Klichowski (red.), Pedagogika dziecka. Podręcznik akademicki (pp. 119-137). Wydawnictwo Naukowe UAM.
Abstract: W rozdziale tym przedstawiono tradycyjne metody kształtowania kompetencji matematycznych dzieci, takie jak metoda samodzielnych doświadczeń, kierowania aktywnością, zadań i ćwiczeń; metody oparte na pokazie, przykładzie, udostępnianiu sztuki, rozmowie, opowiadaniu, zagadce, objaśnieniu, instrukcji, wierszu i piosence, czy też metody żywego słowa. Omówiono także alternatywne strategie, takie jak: metody bazujące na koncepcji pedagogicznej Montessori, Froebla, Steinera, Domana czy Friedrich, de Galgóczy i Schindelhauer, a także Naglaka, Rokity i Rzepy. Pokazano również nowe, oparte na technologiach informacyjno-komunikacyjnych, przestrzenie aktywności matematycznych: środowisko rzeczywistości wirtualnej i cyberparków. Odniesiono się ponadto do uczniów ze specjalnymi potrzebami matematycznymi, którzy wymagają jeszcze innych metod pracy. W tym kontekście wyjaśniono różnice między takimi problemami z matematyką jak akalkulia, dyskalkulia czy specyficzne trudności matematyczne. Wreszcie ukazano to, jak rozpoznać w klasie uczniów uzdolnionych matematycznie, jak z nimi pracować oraz wyróżniono kompetencje zawodowe, które powinien posiadać nauczyciel takich uczniów. Rozdział kończy krótkie podsumowanie zachęcające do refleksji nad procesem nauczania matematyki.
URI: http://hdl.handle.net/10593/25562
ISBN: 978-83-232-3590-3
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WSE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dziecieca_matematyka.pdf400.92 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.