Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/25563
Title: Jak dziecko poznaje przyrodę?
Authors: Kruszwicka, Agnieszka
Bałachowicz, Józefa
Klichowska, Anna
Editors: Krauze-Sikorska, Hanna
Klichowski, Michał
Keywords: edukacja przyrodnicza
doświadczanie przyrody
zespół deficytu natury
edukacja leśna
outdoor education
survival
pedagogika przeżyć
edukacja ekologiczna
koncepcja Steinera
metoda Montessori
metoda Froebla
Issue Date: Apr-2020
Publisher: Wydawnictwo Naukowe UAM
Citation: Kruszwicka, A., Bałachowicz, J., i Klichowska, A. (2020). Jak dziecko poznaje przyrodę?. W H. Krauze-Sikorska i M. Klichowski (red.), Pedagogika dziecka. Podręcznik akademicki (pp. 139-155). Wydawnictwo Naukowe UAM.
Abstract: W rozdziale tym ukazano głęboką potrzebę maksymalnego realizowania edukacji przyrodniczej „w przyrodzie”, a zatem poprzez doświadczanie przyrody. Pokazano z jednej strony, że taka edukacja przyrodnicza jest najefektywniejsza, z drugiej natomiast, że współczesne dzieci, cierpiące na zespół deficytu natury, niezwykle takiej edukacji potrzebują. Omówiono również wybrane strategie realizacji edukacji przyrodniczej „w przyrodzie”, takie jak edukacja leśna, outdoor education i survival. Ponadto, wyjaśniono, że inspiracją do organizacji edukacji przyrodniczej „w przyrodzie” mogą być także klasyczne koncepcje pedagogiczne stworzone przez Rudolfa Steinera, Marię Montessori czy Friedricha Froebla, a także inne „naturalne” idee pedagogiczne, takie jak pedagogika przeżyć czy edukacja ekologiczna.
URI: http://hdl.handle.net/10593/25563
ISBN: 978-83-232-3590-3
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WSE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pedagogika_dziecka_2020_6.pdf295.64 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.