Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/25582
Title: Formes du vivant, formes de littérature
Editors: Loba, Mirosław
Łuczak, Barbara
Keywords: retoryka dyskursu naukowego, rhetoric of scientific discourse
wyobrażeniowość dyskursu naukowego, scientific imagination
metafora, metaphor
przyrodoznawstwo, natural history
ewolucja, evolution
Issue Date: 2019
Publisher: Wydawnictwo Naukowe UAM
Citation: Loba M., Łuczak B., Études réunies par, Formes du vivant, formes de littérature. Wydanie I, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2019, s. 218
Series/Report no.: Filologia Romańska nr 72;
Description: W tomie zebrano prace poświęcone związkom między naukami przyrodniczymi oraz literaturą w okresie od końca XVIII wieku po pierwszą połowę wieku XX. Okres ten naznaczony jest żywą, wielowymiarową debatą dotycząca początków, istoty oraz form życia biologicznego. Znajduje ona odzwierciedlenie w tekstach literackich i eseistycznych – ich autorzy nie tylko popularyzują odkrycia i teorie naukowe, ale również wykorzystują je jako model, formułując swe własne wizje społeczne, moralne, historiozoficzne, ekologiczne. Równocześnie refleksja nad życiem dokonywana w ramach rodzącej się ówcześnie biologii przyjmuje postać praktyki dyskursywnej, która okazuje się korzystać niejednokrotnie z tradycji literackich i retorycznych. Autorzy prezentowanych prac analizują różnorakie aspekty tej problematyki w literaturze brazylijskiej, francuskiej, hiszpańskiej, polskiej i włoskiej. Tom powstał w ramach realizacji projektu „Formy życia, formy literatury” finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Narodowego Program Rozwoju Humanistyki.
URI: http://hdl.handle.net/10593/25582
ISBN: 978-83-232-3498-2
ISSN: 0554-8187
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNUAM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LOBA ŁUCZAK red Formers 2019_plik_okladka.pdf1.18 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.