Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/25627
Title: Jędraszczyk K., Polityka pamięci i konflikt o miejsca pamięci w praktyce bilateralnej. Studium przypadku Cmentarza Orląt Lwowskich, Poznań
Authors: Jędraszczyk, Katarzyna
Keywords: miejsca pamięci
polityka historyczna
spór polsko-ukraiński
Cmentarz Orląt Lwowskich
Cmentarz Łyczakowski
odbudowa cmentarza
Lwów
Ukraina
Issue Date: 2020
Publisher: Wydawictwo Naukowe UAM
Citation: Polityka pamięci i konflikt o miejsca pamięci w praktyce bilateralnej. Studium przypadku Cmentarza Orląt Lwowskich, w: W kręgu gnieźnieńskiej humanistyki. Antologia tekstów pracowników Instytutu Kultury Europejskiej UAM w stulecie Uniwersytetu Poznańskiego, Acta Humanistica Gnesnensia XXII, red. I. Ksenicz, K. Wasilkiewicz, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2020
Abstract: Publikacja opisuje konflikt ukraińsko-polski dotyczący odbudowy i otwarcia Cmentarza Orląt Lwowskich. Ukazuje trwający kilkanaście lat proces prowadzenia rozmów dwustronnych na różnych poziomach administracji lokalnej i centralnej. W oparciu o materiały udostępnione przez Konsulat Generalny RP we Lwowie oraz komentarze i artykuły w ówczesnej prasie na Ukrainie i w Polsce opisano główne fazy sporu, proces jego upolitycznienia, wyszczególniono polityków oraz aktorów związanych z procesem decyzyjnym i wykonawczym. Analiza dotyczy też stosunku obu narodów do miejsc pamięci i polityki historycznej związanej ze Lwowem i Cmentarzem Łyczakowskim.
URI: http://hdl.handle.net/10593/25627
ISBN: 978-83-232-3598-9
Appears in Collections:Książki/rozdziały (IKE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
AHG_XXII-s.pdf2.76 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.