Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/25651
Title: Międzynarodowe badania empiryczne nad populistycznym komunikowaniem politycznym – wyzwania metodologiczne i organizacyjne
Authors: Jakubowski, Jakub
Piontek, Dorota
Stępińska, Agnieszka
Keywords: populizm
media
komunikowanie polityczne
polityka
Issue Date: 2020
Publisher: Wydawnictwo UAM
Citation: Stępińska A., Piontek D., Jakubowski J. (2020), Międzynarodowe badania empiryczne nad populistycznym komunikowaniem politycznym – wyzwania metodologiczne i organizacyjne [w:] Badania nad dyskursem populistycznym: wybrane podejścia, red. A. Stępińska, A. Lipiński, Poznań.
URI: http://hdl.handle.net/10593/25651
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WNPiDZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
A_Stepinska_D_Piontek_J_Jakubowski_Miedzynarodowe_badania_empiryczne.pdf758.07 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.