Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/25713
Title: Dobra zmiana? Niemcy na antenie Wiadomości TVP w 2015 i 2017 r.
Other Titles: The Good Change? The image of Germany in the Wiadomości news service of Polish National Television in 2015 and 2017
Authors: Piechocki, Marcin
Wyszyński, Jacek
Keywords: TVP
analiza zawartości
Niemcy
telewizja
content analysis
Germany
television
Issue Date: 2020
Publisher: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM
Citation: Środkowoeuropejskie Studia Polityczne nr 2, 2020, ss. 29-43.
Abstract: Artykuł jest rezultatem analizy zawartości głównych wydań Wiadomości TVP, które zostały wyemitowane pomiędzy 1.03 a 31.05 2015 i 2017 roku. Celem artykułu jest udzielenie odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób ukazywane w nich są Niemcy i czy można mówić o zmianie w tym zakresie, która jest wynikiem wyborów w 2015 roku. Badanie pokazuje, że tematyka niemiecka nie ma neutralnego charakteru, a Niemcy są często instrumentalnie wykorzystywane jako negatywny punkt odniesienia.
This article draws upon content analysis of the leading evening news program on Polish public television – Wiadomości. The authors examine how Germany was presented in this news service. The research sample includes every news item concerning Germany that was broadcast from March 1 to May 31 in 2015, and in the same period in 2017. The study shows that Germany is often used instrumentally and in a negative context.
URI: http://hdl.handle.net/10593/25713
DOI: 10.14746/ssp.2020.2.2
ISSN: 1731-7517
Appears in Collections:Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 2020, nr 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02-Piechocki_Wyszynski.pdf575.84 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.