Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/25745
Title: Białoruś - zapomniany sąsiad Polski
Authors: Fedorowicz, Krzysztof
Keywords: Białoruś
Polska
Issue Date: 2019
Publisher: Instytut Europy Środkowej
Citation: Stosunki Polski z Litwą, Białorusią i Ukrainą 450 lat po unii lubelskiej (red. T. Stępniewski, B. Surmacz), Lublin 2019, s.111-137.
Abstract: Białoruś jest najbliższym sąsiadem Polski. Łączy nas historia i kultura. Paradoksalnie oba państwa granicząc ze sobą praktycznie się nie znają. Celem artykułu jest przedstawienie relacji polsko-białoruskich po rozpadzie ZSRR i proklamowaniu niepodległości przez Białoruś. W artykule uwzględniono występujące problemy we wzajemnych stosunkach, wynikające z różnych systemów politycznych funkcjonujących w Polsce i na Białorusi oraz powracające i nieuregulowane kwestie historyczne.
URI: http://hdl.handle.net/10593/25745
ISBN: 978-83-66413-01-6
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WH)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Białoruś - zapomniany sąsiad Polski (pdf.io)-1.pdf910.48 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.