Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/25889
Title: Błędy wewnętrznojęzykowe i zewnętrznojęzykowe w tekstach najbardziej opiniotwórczych portali internetowych. Analiza filologiczna i automatyczna w kontekście nowej sytuacji komunikacyjnej
Other Titles: Internal and external language errors in the texts of the most opinion-forming Internet portals. Philological and automatic analysis in the context of the new communication situation
Authors: Surendra, Sebastian
Advisor: Liberek, Jarosław. Promotor
Keywords: błędy wewnętrznojęzykowe
internal language errors
błędy zewnętrznojęzykowe
external language errors
opiniotwórcze portale informacyjne
most opinion-forming Internet portals
Issue Date: 2020
Abstract: Cyfryzacja polskiego społeczeństwa postępuje od ponad dwóch dekad, a proces ten szczególnie przyspiesza od kilku lat. Zmiany technologiczne wpływają na różne aspekty społeczno-kulturowe, oddziałują też na język. Powszechny dostęp do internetu sprawia, że poza telewizją głównym źródłem uzyskiwania informacji stały się portale informacyjne, zastępując w tej roli tradycyjną, drukowaną prasę. W dysertacji zostaną omówione błędy wewnętrzno- i zewnętrznojęzykowe, które odnotowano na dziesięciu najbardziej opiniotwórczych (w znaczeniu liczby cytowań w mediach) polskich portalach w latach 2015–2016. Autor nie tylko wskazuje naruszenia normy, ale docieka ich przyczyn. Rozważa także, odwołując się do ustaleń już poczynionych w literaturze przedmiotu, czy błędy popełniane przez autorów artykułów publikowanych na portalach są swoiste dla tego medium czy są powszechnie spotykane w tekstach pisanych innego rodzaju. Bada również normy określane w słownikach ortoepicznych, postulując w części przypadków zmiany reguł. Postęp technologiczny sprawia, że jednostka pisze tekst na komputerze czy innym przeznaczonym do tego urządzeniu. Pisanie na klawiaturze znacząco różni się od pisma ręcznego – daje użytkownikowi języka wiele możliwości, niesie też jednak pewne zagrożenia. Dotyczy to zarówno samego procesu pisania, jak i automatycznej korekty tekstu. Dlatego w rozprawie poddano także analizie skuteczność wykrywania błędów przez najczęściej używany w Polsce edytor tekstów, czyli Word.
Description: Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
URI: http://hdl.handle.net/10593/25889
Appears in Collections:Doktoraty (WFPiK)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Praca doktorska Sebastian Surendra.pdf
  Restricted Access
3.71 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.