Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/25932
Title: Kandydaci do małżeństwa w aspekcie normatywno-faktycznym. Studium teologiczno-empiryczne na przykładzie Archidiecezji Poznańskiej
Other Titles: Candidates for marriage in a normative-factual aspect. Theological and empirical stydy on example Archdioceze. Poznan
Authors: Pilarczyk, Hubert
Advisor: Pryba, Andrzej. Promotor
Keywords: archidiecezja poznańska
dojrzałość
narzeczeństwo
stan faktyczny
studium empiryczne
Archdiocese Poznan
empirical study
engagement
facts
maturity
Issue Date: 2020
Abstract: Główny problem dysertacji zawiera się w pytaniu czy osoby będące w okresie wyłaniającej się dorosłości są dojrzałe do zawarcia związku małżeńskiego według zasad i reguł związku sakramentalnego? Badania przeprowadzono w grupie zdeklarowanych kandydatów do sakramentu małżeństwa, wykorzystując narzędzia badawcze Skalę Dojrzałości do Małżeństwa (SKLADOM) (Ryś, 2014), Dimensions of Identity Development Scale (DIDS) (Luyckx, Schwrtz, Berzonsky i inni, 2008) w polskiej adaptacji - przygotowaną przez zespół prof. dr hab. Anny I. Brzezińskiej, Skalę Tożsamości Religijnej (STR) (Wieradzka-Pilarczyk, 2015) oraz wielowymiarową autodeklarację religijną badanych. Analizy wykazały, że jedynie 51% badanych charakteryzuje się dojrzałą tożsamością osobową i 29% wykazuje cechy zharmonizowanej pod względem eksploracji i zobowiązania religijnego tożsamością religijną, bez oznak kryzysu. Najniższe wartości w skali Dojrzałości do Małżeństwa osiągają narzeczeni w podskalach: akceptacja siebie, zaspokajanie potrzeb, komunikacja i rozwiązywanie konfliktów.
The group of respondents consisted of declared candidates for sacramental marriage. The research tools used included the Maturity for Marriage Scale [Polish: Skala Dojrzałości do Małżeństwa (SKLADOM)] (Ryś, 2014), the Dimensions of Identity Development Scale (DIDS) (Luyckx, Schwrtz, Berzonsky et al., 2008) adapted to the Polish realities by Professor Anna I. Brzezińska’s team (Brzezińska, Piotrowski), the Religious Identity Scale [Polish: Skala Tożsamości Religijnej (STR)] (Wieradzka-Pilarczyk, 2015), and the respondents’ multidimensional religious self-declaration. Analyzes showed that only 51% of respondents characterized by a mature personal identity and 29% shows the harmonized characteristics in terms of exploration and commitments religious identity, with no signs of the crisis. The lowest values on the Maturity for Marriage Scale are achieved by the respondends on the subscales: self-acceptance, satisfaction of needs, communication and conflict resolution.The lowest value was observed in the following subscales: self-acceptance, need fulfillment, communication and conflict resolution.
Description: Wydział Teologiczny
URI: http://hdl.handle.net/10593/25932
Appears in Collections:Doktoraty (WT)
Doktoraty 2010-2021 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Praca doktorska.pdf
  Restricted Access
3.49 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.