Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/25964
Title: Feminization of the Police from the Perspective of Comprehensive Risk Minimization
Other Titles: Feminizacja policji z perspektywy kompleksowego minimalizowania ryzyk
Authors: Magiera, Maciej
Keywords: feminization
Police
public safety
risk society
uniformed services
risk minimization
feminizacja
Policja
bezpieczeństwo publiczne
społeczeństwo ryzyka
służby mundurowe
minimalizowanie ryzyka
Issue Date: 2020
Publisher: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM
Citation: Przegląd Strategiczny nr 13, 2020, ss. 411-422.
Abstract: Nowadays, the Police have a significant impact on the security and public order in Poland having actually become a litmus test of how the authorities approach the general public. Furthermore, Polish society is developing the characteristics of risk society and information society, which stimulates a special interest of citizens and the mass media in all the activities of uniformed institutions. Their attitude to current political events is often assessed and their effectiveness criticized. Therefore, the impact of contemporary modernization processes on the Police, including feminization, is a worthwhile task. For this purpose, extremely useful have been research methods, such as case studies, comparative analysis and system analysis.
Współcześnie Policja istotnie wpływa na bezpieczeństwo i porządek publiczny w III RP, stała się wręcz papierkiem lakmusowym podejścia władzy do ogółu. Dodatkowo społeczeństwo polskie nabywa cech społeczeństwa ryzyka i społeczeństwa informacyjnego, co kreuje szczególne zainteresowanie obywateli i mass mediów wszelką działalnością instytucji mundurowych. Często ocenia się ich stosunek do aktualnych wydarzeń politycznych, a także poddaje krytyce skuteczność. Warto zatem przeanalizować jaki wpływ na Policję wywierają współczesne procesy modernizacyjne – jednym z nich jest feminizacja. W tym celu niezwykle przydatne okazały się metody badawcze, jak studium przypadku, analiza porównawcza czy analiza systemowa.
URI: http://hdl.handle.net/10593/25964
DOI: 10.14746/ps.2020.1.25
ISSN: 2084-6991
Appears in Collections:Przegląd Strategiczny, 2020, nr 13

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
25-MAGIERA.pdf318.93 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.