Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/25968
Title: Boko Haram – the Evolution of Jihad Activity in Nigeria 2015–2019
Other Titles: Boko Haram – ewolucja aktywności dżihadystycznej w Nigerii w latach 2015-2019
Authors: Wejkszner, Artur
Keywords: Boko Haram
Islamic State
Nigeria
jihadism
terrorism
Boko Haram
Państwo Islamskie
Nigeria
dżihadyzm
terroryzm
Issue Date: 2020
Publisher: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM
Citation: Przegląd Strategiczny nr 13, 2020, ss. 349-360.
Abstract: This article analyzes the rise and evolution of Boko Haram, a Nigerian jihadist organization operating since March 2015 under the banner of Islamic State. The key changes in the ideology, tactics, and goals of Boko Haram have been identified providing in-depth insight into how and why the organization has evolved. The evolution of jihadist activity of Boko Haram included at least two dimensions: firstly – the extreme radicalization of paramilitary struggle manifested in the massacres of civilians in rural areas; and secondly – the feminization of jihadist activity with special regard to the involuntary participation of young women in suicide bombings. The analysis of the facts discussed in the article is based on one of the qualitative scientific methods, namely case study. The main reason to apply this method is the need to investigate the above-mentioned changes in the activity of Islamic terrorists within the time limits indicated in the title of the article.
W niniejszym artykule analizie poddano genezę i ewolucję Boko Haram – nigeryjskiej organizacji dżihadystycznej, która od marca 2015 r. walczy pod flagą Państwa Islamskiego. Szczególny nacisk położono na identyfikację kluczowych zmian o charakterze ideologicznym, taktycznym, a także w zakresie celów strategicznych, co pozwoliło na bardziej wnikliwe wejrzenie w przebieg procesu ewolucji Boko Haram. Ewolucja aktywności dżihadystycznej wspomnianej organizacji obejmowała przynajmniej dwie płaszczyzny: po pierwsze – skrajną radykalizację walki paramilitarnej manifestującą się w szczególności w masakrach ludności cywilnej na obszarach wiejskich; po drugie – feminizację aktywności dżihadystycznej, ze szczególnym uwzględnieniem przymusowego udziału młodych kobiet w samobójczych zamachach bombowych. Analiza faktografii zawartej w artykule miała miejsce w oparciu o jedną z jakoś ciowych metod naukowych w postaci studium przypadku. Głównym powodem jej zastosowania była konieczność prześledzenia wspomnianych wyżej zmian w zakresie aktywności terrorystów islamskich we wzmiankowanych w tytule artykułu cezurach czasowych.
URI: http://hdl.handle.net/10593/25968
DOI: 10.14746/ps.2020.1.21
ISSN: 2084-6991
Appears in Collections:Przegląd Strategiczny, 2020, nr 13

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
21-WEJKSZNER.pdf349.25 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.