Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/25987
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorDubov, Dmytro-
dc.contributor.authorBarovska, Anastasiia-
dc.contributor.authorKoretska, Iryna-
dc.date.accessioned2021-01-08T07:11:36Z-
dc.date.available2021-01-08T07:11:36Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.citationPrzegląd Strategiczny, nr 13, 2020, ss. 21-41.pl
dc.identifier.issn2084-6991-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/25987-
dc.description.abstractThe growth and dissemination of Russia’s propaganda have become a serious threat in recent years. But these efforts of Russia are not new, they have a basis in the past – known as “active measures.” Therefore, the problem of detecting and counteracting these “active measures,” first and foremost, is that there is no commonly accepted definition of the term. Therefore, the authors addressed the specific problem of the definition of “active measures.” The authors found that all “active measures” were subordinated to a single political strategic idea, and this idea was carried out by various methods. The authors are convinced that any classification of current “active measures” should be based on the methods detected. In order to identify these methods, the scheme of “active measures,” suggested by S. K. Whittle, is used. At the same time, his scheme has been supplemented, and the relevant cases for the application of different methods of “active measures” are given. An attempt is made to compare the methods of applying “active measures” with current aspects of the hybrid war of the Russian Federation, in particular in Ukraine.pl
dc.description.abstractRozwój i rozpowszechnianie rosyjskiej propagandy stało się w ostatnich latach poważnym zagrożeniem. Rosyjskie wysiłki nie są jednak niczym nowym i opierają się na stosowanych w przeszłości tak zwanych „środkach aktywnych”. Problem z wykryciem i przeciwdziałaniem „środkom aktywnym” polega przede wszystkim na braku powszechnie przyjętej definicji tego terminu. Dlatego autorzy poruszyli szczególny problem definicji „środków aktywnych”. Stwierdzili, że wszystkie „środki aktywne” podporządkowano jednej politycznej idei strategicznej realizowanej różnymi metodami. Autorzy są przekonani, że klasyfikacja aktualnie stosowanych „środków aktywnych” powinna opierać się na wykrytych metodach. W celu identyfikacji tych metod zastosowano schemat „środków aktywnych” zaproponowany przez S. K. Whittle’a. Schemat ten równocześnie uzupełniono i wskazano stosowne przypadki różnych metod stosowania „środków aktywnych”. Podjęto również próbę porównania metod stosowania „środków aktywnych” z aktualnymi aspektami wojny hybrydowej Federacji Rosyjskiej, zwłaszcza na Ukrainie.pl
dc.language.isoengpl
dc.publisherWydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAMpl
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesspl
dc.subjectactive measurespl
dc.subjectinfluence operationspl
dc.subjectRussiapl
dc.subjectUSApl
dc.subjecthybrid warpl
dc.subjectCold Warpl
dc.subjectśrodki aktywnepl
dc.subjectoperacje wywierania wpływupl
dc.subjectRosjapl
dc.subjectUSApl
dc.subjectwojna hybrydowapl
dc.subjectzimna wojnapl
dc.title“Active Measures” of the USSR Against the USA: Old Soviet Games in the New Geopolitical Realitypl
dc.title.alternative„Środki aktywne” stosowane przez ZSRR przeciwko USA: stare zagrywki Sowietów w nowej rzeczywistości geopolitycznejpl
dc.typeArtykułpl
dc.identifier.doi10.14746/ps.2020.1.2-
Appears in Collections:Przegląd Strategiczny, 2020, nr 13

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02-DUBOV_BOROVSKA_KORETSKA.pdf376.81 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.