Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/26071
Title: Samorząd zawodowy adwokatów i diagnostów laboratoryjnych w opinii jego członków- analiza porównawcza
Other Titles: Professional self-government of lawyers and laboratory diagnosticians in the opinion of its members - a comparative analysis
Authors: Antkowiak, Paweł
Keywords: Samorząd zawodowy
Professional self-government
Radcy prawni--odpowiedzialność zawodowa
Legal advisers - professional liability
Issue Date: 2015
Publisher: Wydawnictwo Nauka i Innowacje
Citation: Antkowiak P., Samorząd zawodowy adwokatów i diagnostów laboratoryjnych w opinii jego członków- analiza porównawcza. W: J. Sobczak, J. Skrzypczak, M.Urbaniak (red.), Zawody zaufania publicznego? Wybrane zagadnienia odpowiedzialności zawodowej radców prawnych i lekarzy, Poznań 2015, s. 157-197.
URI: https://hdl.handle.net/10593/26071
ISBN: 9788364864414
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNPiDz)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Samorząd zawodowy adwokatów i diagnostów laboratoryjnych w opinii jego członków- analiza porównawcza.pdf9.01 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.