Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/26079
Title: O polityczności samorządu i polityce w samorządzie
Other Titles: About the political nature of local government and politics in local government
Authors: Antkowiak, Paweł
Keywords: Transformacja ustrojowa
Systemic transformation
Decentralizacja władzy publicznej
Decentralization of public authority
Samorząd
local government
Issue Date: 2012
Publisher: Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM
Citation: Refleksje. Pismo naukowe studentów i doktorantów WNPiD UAM, nr 6, jesień-zima 2012, s. 37-52.
Abstract: Restytucja samorządu była integralnym elementem transformacji ustrojowej w Polsce. Należy pamiętać, że nowoczesny samorząd powstał w Polsce w wyniku procesu decentralizacji władzy publicznej po 1989 roku. Istotne jest, aby organ samorządowy nie obejmował kluczowego uprawnienia do określania zasad dostępu i rządzenia.
Sponsorship: The resrituion of a self-government was an integral element of a systemic transformation in Poland. It must be remembered that the modern self-government was created im Poland as a result of the process of decentralization of public authority after 1989. It is important that a self-government authority does not include the key entitlement to define access and governance rules.
URI: https://hdl.handle.net/10593/26079
ISSN: 2081-8270
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WNPiDZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
O polityczności samorządu i polityce w samorządzie.pdf4.33 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.