Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/26194
Title: Polityka Chińskiej Republiki Ludowej wobec Azji Południowo-Wschodniej w latach 2003-2013
Other Titles: The Policy of the People’s Republic of China towards Southeast Asia in the period 2003-2013
Authors: Luzak, Paweł
Advisor: Wojciechowski, Sebastian. Promotor
Rafał, Wiśniewski. Promotor
Keywords: Chiny
Azja Południowo-Wschodnia
polityka zagraniczna
polityka regionalna
ASEAN
China
Southeast Asia
foreign policy
regional policy
Issue Date: 2021
Abstract: Przedmiotem analizy jest ewolucja polityki Chińskiej Republiki Ludowej wobec Azji Południowo-Wschodniej w latach 2003-2013. Uwzględnia ona skomplikowane i wieloaspektowe tło procesu formułowania i realizacji chińskiej polityki wobec regionu, obejmując także szerszy - ponadregionalny kontekst polityki zagranicznej ChRL, w związku z czym przeprowadzone w dysertacji analizy pozwalają w sposób kompleksowy ukazać przebieg procesów politycznych na kontynencie azjatyckim. Celem autora w ramach sformułowanych problemów badawczych było z jednej strony ukazanie polityki ChRL wobec regionu Azji Południowo-Wschodniej, a także analiza celów, metod i form oraz ocena skuteczności tej polityki realizowanej w latach 2003-2013. Z drugiej zaprezentowanie geopolitycznego, ekonomicznego i militarnego znaczenia regionu Azji Południowo-Wschodniej we współczesnym świecie oraz ukazanie zachodzącej tam ewolucji i wpływających nań czynników.
The subject of analysis includes the evolution of the People’s Republic of China policy towards Southeast Asia in the years 2003-2013. The thesis takes into account complicated and multidimensional background of the process of both the creation and implementation of the Chinese regional policy. The study takes into account the broader, supra-regional context of the PRC’s foreign policy which allows to show the complex character of the political processes in Asia. The goal of the thesis within the framework of the formulated research questions is twofold. Firstly, the aim of the author was to analyze the Chinese policy towards Southeast Asia, putting emphasis on its goals, methods, forms and the assessment of its efficiency in the analyzed period of time. Secondly, the study shows geopolitical, economic and military significance of the region in contemporary world and the factors that determine its evolution.
Description: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
URI: https://hdl.handle.net/10593/26194
Appears in Collections:Doktoraty (WNPiDz)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp otwarty/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dysertacja_Paweł_Luzak_WNPiD_UAM.pdf4.78 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.