Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/26204
Title: Pożądany kierunek zmian modelu samorządu gospodarczego w Polsce: rozważania na podstawie projektu ustawy o izbach przemysłowo-handlowych Ogólnopolskiej Federacji Przedsiębiorców i Pracodawców PRZEDSIĘBIORCY.PL
Other Titles: The desired direction of changes in the economic self-government model in Poland: considerations on the basis of the draft act on chambers of commerce and industry of the National Federation of Entrepreneurs and Employers PRZEDSIĘBIORCY.PL
Authors: Antkowiak, Paweł
Kmieciak, Robert
Jaskulski, Adam
Keywords: samorząd gospodarczy
Economic self-government
samorząd zawodowy
Professional self-government
Polska
Poland
Issue Date: 2016
Publisher: Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM
Citation: P.Antkowiak., R. Kmieciak., A. Jaskulski, Pożądany kierunek zmian modelu samorządu gospodarczego w Polsce : rozważania na podstawie projektu ustawy o izbach przemysłowo-handlowych Ogólnopolskiej Federacji Przedsiębiorców i Pracodawców PRZEDSIĘBIORCY.PL, Poznań 2016, s.161.
URI: https://hdl.handle.net/10593/26204
ISBN: 9788362907953
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNPiDz)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
P.Antkowiak, Pożądany kierunek zmian modelu samorządu gospodarczego w Polsce.pdf91.77 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.