Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/26263
Title: Wysokociśnieniowe reakcje jako metoda syntezy nowych materiałów
Other Titles: High-pressure reactions as a method for the synthesis of new materials
Authors: Sobczak, Szymon
Advisor: Katrusiak, Andrzej. Promotor
Keywords: chemia wysokich ciśnień
high-pressure chemistry
chemia materiałowa
materials chemistry
zielona chemia
green chemistry
przemiany fazowe
phase transitions
Issue Date: 2021
Abstract: Na rozprawę składa się seria 7. artykułów naukowych ilustrujących, jak wysokim ciśnieniem można indukować i akcelerować reakcje chemiczne, prowadzące do powstania nowych materiałów. Opisane w rozprawie reakcje, zachodzące w związkach organicznych, nieorganicznych, a także w hybrydowych układach organiczno-nieorganicznych, pokazują iż wysokie ciśnienie jest niezwykle efektywnym parametrem termodynamicznym wpływającym na strukturę związków oraz modyfikującym mechanizmy reakcji. W rozprawie wykazane zostało, iż ciśnienie może pozwolić na przezwyciężenie niektórych z najczęstszych problemów tradycyjnych metod syntezy, takich jak powstawanie produktów ubocznych, czy zużywanie znacznych ilości energii, natomiast uzyskana wysoka wydajność reakcji może prowadzić do otrzymania monokrystalicznych form produktów, niewymagających dodatkowego oczyszczania
The dissertation consists of a series of 7 scientific papers illustrating how the application of high-pressure conditions can induce and accelerate chemical reactions that lead to the formation of new materials. The examples of reactions in the organic, inorganic, as well as in hybrid organic-inorganic systems at high-pressure indicate that these conditions can overcome some of the most common problems traditionally associated with solution-based-synthesis methods, such as the formation of by-products and consumption of significant amounts of energy. Moreover, the high yield of the described reactions allowed us to obtain materials in the form of single crystals, which does not require additional purification.
Sponsorship: Polish National Science Centre in grant Preludium 2017/27/N/ST5/00693 and OPUS 2015/19/B/ST5/00262 as well as European Social Fund, Operational Program Knowledge Education Development, for Grant POWR.03.02.00-00-I023/17. Part of this research was supported by PLGrid Infrastructure.
Description: Wydział Chemii
URI: https://hdl.handle.net/10593/26263
Appears in Collections:Doktoraty (WCH)
Doktoraty 2010-2021 /dostęp otwarty/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PhD_S_Sobczak.pdf25.93 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.