Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/26267
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorWhyatt, Bogusława. Promotor-
dc.contributor.authorWitczak, Olga-
dc.date.accessioned2021-05-07T06:29:39Z-
dc.date.available2021-05-07T06:29:39Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10593/26267-
dc.descriptionWydział Anglistykipl
dc.description.abstractRozprawa miała na celu zbadanie, jak osoby studiujące tłumaczenie i filologię angielską korzystają z tłumaczenia maszynowego i źródeł internetowych podczas tłumaczenia oraz post-edycji dwóch typów tekstu. Rozdział 1 wprowadza pojęcia tłumaczenia maszynowego, post-edycji i stosunku tłumaczy do nich. Rozdział 2 dotyczy poszukiwania informacji oraz modeli kompetencji tłumaczy. Rozdział 3 przedstawia wysiłek w procesie tłumaczenia i post-edycji, skupiając się na metodologii w okulografii i badaniach wykorzystujących keylogging. Rozdział 4 opisuje eksperymentalne badanie efektów oraz korelacji między aspektami nauczania tłumaczenia oraz poszukiwania informacji w tłumaczeniu i post-edycji. Zbadano siedem hipotez dotyczących efektu typu tekstu oraz grupy na wskaźniki wysiłku, zakres wykorzystanych źródeł oraz poprawność tłumaczenia. Analizy korelacyjne dotyczyły poprawności i procentu sprawdzonych wybranych słów/fraz, jak również procentowo oszacowanego czasu w źródłach i stosunku do tłumaczenia maszynowego oraz postrzeganego wysiłku, który to również skorelowano z zakresem źródeł. Niektóre z hipotez częściowo potwierdzono, ale relacje między wysiłkiem, poprawnością i stosunkiem do tłumaczenia maszynowego w poszukiwaniu informacji w tłumaczeniu i post-edycji są bardzo złożone. Opisane zależności mogą być szczególnie przydatne w nauczaniu tłumaczenia i badaniach nad procesem przekładu.pl
dc.description.abstractThis dissertation investigated translation trainees and EFL students interacting with machine translation and online resources (OR) in translation and post-editing tasks for two text types. Chapter 1 introduces the concepts of machine translation, post-editing, and translators’ attitudes towards them. Chapter 2 details information behaviour and translator competence models. Chapter 3 presents effort in both translation and post-editing process, with the focus on methodology in eye-tracking and keylogging studies. Chapter 4 is a detailed report on the experimental study on the effects and correlations between aspects of translation training and information behaviour in translation and post-editing. The experimental study tested seven hypotheses about effects of task type and group membership on effort indicators, range of consulted OR, and translation accuracy. Correlational analyses were also made between accuracy and percentage of researched rich points, as well as percentage of time spent in OR with attitude and perceived effort which was also correlated with the range of consulted OR. Some of the hypotheses were partially confirmed, but the relationship between effort, accuracy, and attitude in information searching during translation and post-editing is intensely nuanced. The findings may be particularly valuable for translation trainers and translation process researchers.pl
dc.language.isoengpl
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesspl
dc.subjectokulografiapl
dc.subjectbadania procesu przekładupl
dc.subjectposzukiwanie informacjipl
dc.subjectpost-edycjapl
dc.subjectkształcenie tłumaczypl
dc.subjecteye-trackingpl
dc.subjecttranslation-process researchpl
dc.subjectinformation searchingpl
dc.subjectpost-editingpl
dc.subjecttranslator trainingpl
dc.titleInformation searching in the post-editing and translation processpl
dc.title.alternativePoszukiwanie informacji w procesie post-edycji i tłumaczeniapl
dc.typeDysertacjapl
Appears in Collections:Doktoraty (WA)
Doktoraty 2010-2023 /dostęp otwarty/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Olga Witczak PhD final.pdf3.23 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.