Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/26282
Title: Ewolucja samorządowej ordynacji wyborczej w Polsce w okresie transformacji systemowej
Other Titles: Evolution of self-government electoral orientation in Poland in the period of systemic transformation
Authors: Antkowiak, Paweł
Keywords: samorząd
local government
Issue Date: 2012
Publisher: Instytut Zachodni
Citation: Przegląd Zachodni 2012, nr 1, pp. 69-86.
Abstract: Przemiany ustrojowe, które nastąpiły w Polsce w 1989 roku, zaowocowały powstaniem państwa opartego na zasadach demokracji i poszanowaniu podstawowych praw człowieka. Był to okres dynamicznych zmian politycznych. W efekcie powstał i nadal istnieje samorząd w obecnym kształcie. System wyborczy jest istotną częścią życia politycznego na szczeblu lokalnym i regionalnym. System ten można jednak łatwo nadużyć, aby osiągnąć pewne bezpośrednie cele polityczne, które nie zawsze są zbieżne z celami państwa demokratycznego. Sześć poprzednich wyborów samorządowych dowiodło, że ordynacje wyborcze często stają się przedmiotem gry politycznej.
The political transformation which was introduced in Poland in 1989 brought about the creation of a state founded on democratic rules and respecting basic human rights. It was a period of dynamic political changes. As a result, self-government appeared and continues to exist in its present shape. The electoral system is an essential part of political life on a local and regional level. However, this system can also easily be abused to achieve some immediate political goals which do not always
URI: https://hdl.handle.net/10593/26282
ISSN: 0033-2437
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WNPiDZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ewolucja samorządowej orientacji wyborczej w Polsce w okresie transformacji systemowej.pdf14.6 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons