Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/26286
Title: Samorząd zawodowy inżynierów budownictwa w ocenie jego członków
Other Titles: Professional self-government of civil engineers in the opinion of its members
Authors: Antkowiak, Paweł
Keywords: samorząd zawodowy
professional self-government
Issue Date: 2012
Citation: Budownictwo i Inżynieria Środowiska 2012, nr 3, pp. 117-125.
Abstract: Samorząd zawodowy inżynierów budownictwa odgrywa istotną rolę w reprezentowaniu interesów określonych grup i administracji publicznej w Polsce. Pojawia się coraz więcej wątpliwości co do zasadności istnienia takich struktur i ich funkcjonowania w sferze publicznej, w ostatnim czasie samorząd zawodowy jest w Polsce ostro krytykowany przez społeczeństwo i jego członków. Z tego powodu Autor przeprowadził w porozumieniu z Polską Izbą Inżynierów Budownictwa szereg ankiet, których celem była odpowiedź na pytanie: „Jaka jest rzeczywista ocena funkcjonowania samorządu zawodowego inżynierów budownictwa przez jego członków? ”. Artykuł przedstawia wyniki badań
Professional self-government of civil engineers plays a major role in representing interests of some specified groups and public administration in Poland. There have been more and more doubts about the legitimacy of the existence of such structures and their functioning in the public sphere, recently professional self-government has been harshly criticized in Poland by society and its members. For this reason, in agreement with The Polish Chamber of Civil Engineers Author conducted a series of surveys, with aim was to answer the question: “What is the real assessment of the functioning of the professional self-government of civil engineers by its members?”. The paper represents the results of the research
URI: https://hdl.handle.net/10593/26286
ISSN: 2081-3279
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WNPiDZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Samorząd zawodowy inżynierów budownictwa w opini jego członków.pdf204.7 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons