Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/26293
Title: Kierunek „Zarządzanie państwem” - czyli rzecz o kształceniu dualnym w obszarze nauk społecznych
Other Titles: "State management" course - that is, about dual education in the field of social sciences
Authors: Wallas, Tadeusz
Antkowiak, Paweł
Keywords: zarządzanie państwem
state management
nauki społeczne
social sciences
Issue Date: 2014
Publisher: Fundacja Studentów i Absolwentów Uczelni Wyższych - Pomeranian Students' Coalition
Citation: Wallas T., Antkowiak P., Kierunek „Zarządzanie państwem” - czyli rzecz o kształceniu dualnym w obszarze nauk społecznych. W: Konferencja „Staże i praktyki jako czynnik zwiększający zatrudnialność absolwentów kierunków humanistycznych i społecznych". Gdynia, 27 XI 2014 r. Gdynia: Fundacja Studentów i Absolwentów Uczelni Wyższych - Pomeranian Students' Coalition, 2014, pp. 37-41.
Sponsorship: Konferencja „Staże i praktyki jako czynnik zwiększający zatrudnialność absolwentów kierunków humanistycznych i społecznych” jest realizowana przez Fundację PSC jako zadanie publiczne dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach konkursu „Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego" w 2014 r.
URI: https://hdl.handle.net/10593/26293
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNPiDz)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kierunek zarządzanie państwem.pdf205.09 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons