Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/26294
Title: Diagnoza warunków mieszkaniowych
Other Titles: Diagnosis of housing conditions
Authors: Antkowiak, Paweł
Keywords: diagnoza warunków mieszkaniowych
diagnosis of housing conditions
Issue Date: 2014
Publisher: Fundacji na rzecz Collegium Polonicum
Citation: Antkowiak P., Diagnoza warunków mieszkaniowych. W: Diagnoza lokalnych problemów i wyzwań powiatu słubickiego. Red. nauk.: M. Musiał-Karg. Słubice: Fundacji na rzecz Collegium Polonicum, 2014, pp. 34-48.
Sponsorship: Publikacja powstała w ramach projektu "Modelowe taNGO" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
URI: https://hdl.handle.net/10593/26294
ISBN: 978-83-64707-13-1
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNPiDz)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diagnoza warunków mieszkaniowych.pdf228.97 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons