Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/26302
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorGąsiorowski, Piotr. Promotor-
dc.contributor.authorHefer, Gila-
dc.date.accessioned2021-05-25T11:34:51Z-
dc.date.available2021-05-25T11:34:51Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10593/26302-
dc.descriptionWydział Anglistykipl
dc.description.abstractGłównym celem niniejszego badania jest stwierdzenie, które czynniki strukturalne i społeczne charakteryzują „code switching” bilingwalnych (Normatywny Angielski i „Żydowski Angielski”) emisariuszy. Niniejsza praca analizuje zachowania językowe specyficznej grupy osób etnicznie dwujęzycznych, skupiając się na zjawisku „code switching” (CS), czyli zmiany kodu językowego. Badana dwujęzyczna grupa etniczna to mężczyźni - żydowscy emisariusze ruchu Chabad Lubawicz, działający na kampusach uniwersyteckich w Stanach Zjednoczonych, którzy często przechodzą z Normatywnego Angielskiego (NE) na „Żydowski Angielski” (JE; używany głównie w dzielnicy Brooklyn w Nowym Jorku). „Code switching” to bardzo często obserwowane zjawisko językowe o charakterze socio-pragmatcznym (SP), występujące głównie w społecznościach wielojęzycznych i wielokulturowych. Celem pracy badawczej było ustalenie co skłania emisariuszy do zmiany kodu językowego, jakie są ich kompetencje w tym zakresie i okoliczności, w których mają tendencję to zmiany kodu, oraz analiza innych pokrewnych zachowań językowych charakterystycznych dla tej bilingwalnej grupy etnicznej.pl
dc.description.abstractThe main aim investigates in this study is which factors, structural and social, characterizes JE-NE bilingual emissaries' codeswitching. The research paper analyzes the linguistic behavior of a specific group of ethnic bilinguals, focusing on the phenomenon of code switching (CS). The ethnic bilinguals studied were male Jewish Lubavitch emissaries in university campuses in the United States, who often switch between Normative English (NE) and “Jewish English” (JE; primarily spoken in Brooklyn, N.Y.). Code switching is a widely observed socio-pragmatic linguistic phenomenon, especially in multilingual and multicultural communities. The research explores the emissaries’ motivation to switch codes, their competence in code switching, the circumstances in which they are prone to switch their code, and other relevant linguistic behavior of this specific group of ethnic bilinguals. The research reveals that CS is a minor psycho-linguistic need at various gatherings, as both a conscious and unconscious act of teaching the emissaries’ language to their interlocutors. The research investigates the strategies used by the emissaries when lecturing and communicating with the students. The research also explores CS domain, directionality, motivation, and syntactic constraints in light of various CS theories. Thus, the research examines the compatibility of the CS of the Lubavitch emissaries within the existing linguistic theories and searches for counter-examples of these theories. The discussion and findings of this study expands familiarity with, and understanding of, the wider linguistic phenomenon of code switching in general.pl
dc.language.isoengpl
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesspl
dc.subjectcode switchingpl
dc.subjectstrategia komunikacyjnapl
dc.subjectLubavitcher Emissariespl
dc.subjectruch Chabad Lubawiczpl
dc.subjectcommunicative strategypl
dc.titleWykorzystanie "Code Switching" jako strategia komunikacyjna emisariuszy ruchu Chabad Lubawicz pracujących z żydowskimi studentami amerykańskimi. Interakcja pomiędzy emisariuszami Lubawicz i ich amerykańskimi studentamipl
dc.title.alternativeCode switching as a communicative strategy of the Lubavitcher emissaries working with Jewish American studentspl
dc.typeDysertacjapl
Appears in Collections:Doktoraty (WA)
Doktoraty 2010-2023 /dostęp otwarty/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
G.Hefer_rozprawa doktorska.pdf4.05 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.