Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/26315
Title: Nowożytne inskrypcje sepulkralne duchowieństwa gnieźnieńskiego
Other Titles: Modern sepulchral epitaphs written on commemorative tombstones of the priesthood from the Gniezno diocese
Authors: Losik-Sidorska, Aleksandra
Advisor: Jasiński, Tomasz. Promotor
Keywords: epigrafika
epigraphy
Kościół katolicki
Catholic Church
duchowieństwo
clergy
inskrypcje
inscriptions
kultura funeralna
funeral culture
Issue Date: 2021
Abstract: Rozprawa poświęcona jest problemowi komunikatu płynącego z nowożytnych inskrypcji sepulkralnych duchowieństwa gnieźnieńskiego. Pierwszym etapem pracy była kwerenda terenowa, której efektem jest załączony do opracowania katalog. Kolejnym etapem było umiejscowienie zebranego materiału w kontekście kultury funeralnej Rzeczypospolitej. Poświęcony tym kwestią jest pierwszy rozdział rozprawy. W rozdziale drugim w badanych inskrypcjach duchowieństwa gnieźnieńskiego wydzielono następujące treści: przedstawienie zmarłego, tytulatura zmarłego, funkcje pełnionymi przez zmarłego, opis kariery w administracji świeckiej, kościelnej, a także kariery naukowej i posługi duszpasterskiej, działalność fundacyjnej, informacje o fundatorze nagrobka i dacie fundacji, informacje na temat zgonu (miejsce pochówku, okoliczności śmierci, data śmierci, długość życia zmarłego, a także określenie użyte na słowo „śmierć”), cnoty zmarłego, odniesienie do Boga. Rozdział trzeci poświęcono w całości odpowiedzi na pytanie o to, czy komunikat inskrypcji zmienia się w zależności od typu obiektu, na którym się ona znajduje. W tym celu sklasyfikowano obiekty sepulkralne według ich form. W ramach wydzielonych grup omówiono środki, za pomocą których przekazywany komunikat.
The group of priesthood from the Gniezno diocese consisted of archbishops, canons, parsons, and curates. The epigraphic material is mostly located Gniezno in small parish churches. The Archbishop of Gniezno was one of the most important person in the country. On the other hand, the canonries’ also lived in affluence but their level of wealthiness was compared to the middle class. The variety of the analyzed group gives opportunities to see the similarities and differences between the objects. Every single object was photographed, measured and read. Next part is devoted to the study of communication. Especially important was how the graphic form of the inscription was connected with the inscription form.
Description: Wydział Historii
URI: https://hdl.handle.net/10593/26315
Appears in Collections:Doktoraty (WHis)
Doktoraty 2010-2021 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Doktorat.pdf
  Restricted Access
2.48 MBAdobe PDFView/Open
Katalog 0.pdf
  Restricted Access
358.69 kBAdobe PDFView/Open
katalog 1.pdf
  Restricted Access
5.33 MBAdobe PDFView/Open
katalog 2.pdf
  Restricted Access
3.16 MBAdobe PDFView/Open
katalog 3.pdf
  Restricted Access
3.42 MBAdobe PDFView/Open
katalog 4.pdf
  Restricted Access
2.13 MBAdobe PDFView/Open
katalog 5.pdf
  Restricted Access
4.03 MBAdobe PDFView/Open
katalog 6.pdf
  Restricted Access
4.89 MBAdobe PDFView/Open
katalog 7.pdf
  Restricted Access
9.31 MBAdobe PDFView/Open
katalog 8.pdf
  Restricted Access
6.23 MBAdobe PDFView/Open
katalog 9.pdf
  Restricted Access
1.27 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.