Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/26340
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorSikorska, Liliana. Promotor-
dc.contributor.authorKłaniecki, Beniamin-
dc.date.accessioned2021-07-06T08:42:43Z-
dc.date.available2021-07-06T08:42:43Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10593/26340-
dc.descriptionWydział Anglistykipl
dc.description.abstractRozprawa ta poświęcona jest wybranym powieściom pisarstwa anglojęzycznego Indii, powstałym po roku 2000. Ich analiza ma na celu ustalenie jak mity, rozumiane jako narracje religijne i kulturowe oraz ideologie polityczne, są przedstawiane w literaturze i jak są one obrazowane, krytycznie analizowane i wyobrażane na nowo za pomocą „ucieleśnienia,” tj. cielesnego rozszerzenia uosobienia, według którego kategorie płci i seksualności stanowią repozytoria znaczeń symbolicznych i wywrotowych. Głównym punktem odniesienia dla tego studium jest mit Nowych Indii, powstały w skutek liberalizacji gospodarczej kraju, która miała miejsce w latach 90-tych XX wieku. W odniesieniu do tego, jak powstawał ten mit oraz do zmian społeczno-politycznych, z którymi się wiąże (przyjęcie kapitalizmu neoliberalnego, zredefiniowanie klasy średniej i wzrost nacjonalizmu hinduskiego), odczytana zostanie „upłciowiona” cielesność bohaterów-mężczyzn. Męskość rozumiana jest tutaj jako ośrodek władz hegemonicznych, kształtujących Indie po 1990. Proces ten jednak zostaje podważony poprzez queerowanie, które obala imperatyw patriarchalnej heteronormatywności i następnie poddaje krytyce oraz rekonstrukcji mit Nowych Indii. Przez pryzmat nienormatywnej seksualności męskiej i trzeciej płci bohaterek-hidźr współczesne ideologie ekonomiczne, społeczne i narodowe Indii zostają zrewidowane i finalnie wyobrażone na nowo.pl
dc.description.abstractInvestigating a selection of post-2000 novels from Indian writing in English, the present dissertation seeks to establish how myths, defined as religious and cultural narratives, and political ideologies are represented in literature, and how they are visualised, critiqued and reimagined there by means of “embodiment.” This stands for a bodily extension of personification, which foregrounds the categories of gender and sexuality as repositories of symbolic and subversive meanings. The main point of reference for this study is the myth of New India, which resulted from the economic liberalisation of the country that took place in the 1990s. It is in relation to the rise of this myth and the socio-political changes it is associated with: the embrace of neoliberal capitalism, reshuffles within the middle class and the upsurge of Hindu nationalism, that the gendered corporeality of male protagonists is read. As such, it is identified as the gendered locus of the hegemonic powers that underlie post-liberalisation India. Yet this process is questioned through queering, which challenges the imperative of patriarchal heteronormativity, then critiques and remakes the New India myth. It is through the lens of queer male sexualities and the third gender status of hijra characters that India’s contemporary economic, social and national ideologies are reassessed and ultimately reimagined.pl
dc.language.isoengpl
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccesspl
dc.subjectliteratura anglojęzyczna Indiipl
dc.subjectIWEpl
dc.subjectmitpl
dc.subjectmythpl
dc.subjectcielesnośćpl
dc.subjectcorporealitypl
dc.subjectgenderpl
dc.subjectqueerpl
dc.titleCielesność Nowych Indii: Ciało i mit w anglojęzycznej literaturze Indii po roku 2000pl
dc.title.alternativeEmbodying New India: The corporeality of myths in Indian writing in English after 2000pl
dc.typeDysertacjapl
Appears in Collections:Doktoraty (WA)
Doktoraty 2010-2023 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Beniamin Kłaniecki PHD Thesis Embodying New India.pdf
  Restricted Access
1.93 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.