Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/26341
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.editorHordecki, Bartosz-
dc.contributor.editorJach, Anna-
dc.date.accessioned2021-07-06T09:57:15Z-
dc.date.available2021-07-06T09:57:15Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.citationQuo vadis Eurazjo? W poszukiwaniu nowych dróg partnerstwa, red. Hordecki B., Jach A., Poznań 2020, s.370.pl
dc.identifier.isbn978-83-66740-14-3-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10593/26341-
dc.description.abstractPytanie „Dokąd zmierza Eurazja?” pozostaje zarówno ważne, jak i kłopotliwe. Próba odpowiedzi na nie wiąże się nieodzownie z koniecznością określenia, jak pojęcie Eurazji można rozumieć. Jednocześnie różne sposoby jej definiowania pociągają za sobą określone konsekwencje teoretyczne i praktyczne. Uwzględniając przywołane uwagi, w monografii podjęto namysł nad głównymi kierunkami, w których rozwija się subkontynent eurazjatycki, a w szczególności jego region centralny. Autorzy opracowania zaproponowali zestaw diagnoz i prognoz odnoszących się do przywołanej kwestii, zastanawiając się nad perspektywami budowania relacji partnerskich pomiędzy podmiotami współkonstytuującymi realia eurazjatyckie. Główne wątki monografii dotyczą: 1) ewolucji dyskursu ideowego dotyczącego Eurazji, 2) procesów integracyjnych oraz dezintegracyjnych w regionie postradzieckim postrzeganym jako jej geograficzne centrum, 3) procesów integracyjnych i dezintegracyjnych na poziomie subregionalnym, a więc w Europie Wschodniej, na Kaukazie oraz w Azji Centralnej. Monografia została przygotowana przez dwudziestoczteroosobowy zespół badawczy. Zainteresowania naukowe Autorów wchodzących w jego skład obejmują rozwój procesów społeczno-politycznych oraz stosunków międzynarodowych w dynamicznie zmieniającej się przestrzeni postradzieckiej. Reprezentują oni różne dyscypliny oraz kilkanaście ośrodków akademickich i badawczych w Polsce i zagranicą. Praca ma charakter interdyscyplinarny i powstała z intencją upowszechnienia rezultatów studiów nad obszarem eurazjatyckim. Stanowi też zachętę do pogłębiania dyskusji dotyczącej możliwych wariantów jego przyszłego rozwoju.pl
dc.description.sponsorshipPraca współfinansowana przez Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Instytut Rosji i Europy Wschodniej, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.pl
dc.language.isopolpl
dc.publisherUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwapl
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesspl
dc.subjectEurazja-
dc.subjectEurazja jako region-
dc.subjectEurazja jako koncept-
dc.subjectEuropa Wschodnia-
dc.subjectKaukaz-
dc.subjectAzja Centralna-
dc.subjectregionalne procesy integracyjne-
dc.subjectregionalne procesy dezintegracyjne-
dc.subjectpartnerstwo strategiczne-
dc.subjectEurasia-
dc.subjectEurasia as a region-
dc.subjectEurasia as a concept-
dc.subjectEastern Europe-
dc.subjectCaucasus-
dc.subjectCentral Asia-
dc.subjectregional integration-
dc.subjectregional disintegration-
dc.subjectstrategic partnership-
dc.titleQuo vadis Eurazjo? W poszukiwaniu nowych dróg partnerstwapl
dc.typeKsiążkapl
dc.identifier.doi10.14746/wnpid.2020.9788366740143-
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNPiDz)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Quo_ vadis_ Eurazjo_ W_ poszukiwaniu_ nowych_ dróg_ partnerstwa.pdf5.24 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.