Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/26343
Title: Utrata rotyzujących wariantów wymowy w Anglii Południowo-Zachodniej
Other Titles: Loss of Rhoticity in South-West England
Authors: Malarski, Kamil
Advisor: Gąsiorowski, Piotr. Promotor
Wetterlin, Allison. Promotor
Keywords: rotyzacja
rhoticity
Kornwalia
Cornwall
Devon
Dorset
Issue Date: 2021
Abstract: Poniższa praca opisuje obecny stan adaptacji rotyzacji w hrabstwach: Kornwalia, Devon, Dorset. Pokazuje jak wymowa /r/ w pozycjach nieprzedsamogłoskowych jest zależna od zmiennych socjo-ekonomicznych, np. pochodzenia, stopnia zamożności, płci czy wieku.
The following work describes the current state od adaptation of rhoticity in Cornwall, Devon and Dorset. It focuses on how the presence of nonprevocalic /r/ correlates with socio-economic variables such as class, material status, gender or age.
Description: Wydział Anglistyki
URI: https://hdl.handle.net/10593/26343
Appears in Collections:Doktoraty (WA)
Doktoraty 2010-2021 /dostęp otwarty/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
malarski_phd_rhoticity .pdf8.07 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.