Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/26441
Title: Status i oblicza mediacji w społeczeństwie polskim
Authors: Plucińska-Nowak, Martyna
Keywords: mediacja
mediatorzy
ADR
rozwiązywanie konfliktów i sporów
interwencja niewładcza
opinie o mediacji
Issue Date: 2021
Publisher: Wydawnictwo Nauk Społecznych i Humanistycznych UAM; Wydawnictwo Fundacji Humaniora
Citation: Plucińska-Nowak Martyna, Status i oblicza mediacji w społeczeństwie polskim. Poznań: Wydawnictwo Nauk Społecznych i Humanistycznych UAM; Wydawnictwo Fundacji Humaniora, 2021, 316 s.
Abstract: W książce zawarto wielowątkową, pogłębioną analizę mediacji – metody będącej obecnie w Polsce jedną z najbardziej intensywnie legalizowanych, rozwijanych i propagowanych metod pozasądowego i konsensualnego sposobu prowadzenia oraz rozwiązywania różnego rodzaju spraw spornych. Analizę tę przeprowadzono stopniowo, najpierw lokując pojęcie mediacji w polu znaczeniowym interwencji w konflikty i spory, następnie w ramach ich instytucjonalnych modeli oraz odpowiadających im podejść do rozstrzygania i rozwiązywania spraw spornych, jak również w odniesieniu do obowiązujących w tym polu ideowych i proceduralnych zasad funkcjonowania społeczeństwa i państwa polskiego. Tak wytyczone pojęcie mediacji umożliwiło ukazanie jej celowości i zasadności zarówno w sferze abstrakcyjnych konstruktów i założeń, co obiektywizujących je reguł, metodyk, procedur i norm prawnych. Finalnie przestudiowano proces wdrażania, kształtowania i upowszechniania tej szczególnej formy interwencji w społeczeństwie i państwie polskim, jak również unaoczniono rezultaty tego procesu poprzez ustalenie w toku badań – jakościowych i ilościowych - statusu jaki mediacja posiada w opinii jej potencjalnych oraz konstytutywnych uczestników.
URI: https://hdl.handle.net/10593/26441
ISBN: 978-83-64902-99-4
978-83-7589-081-5
Appears in Collections:Wydawnictwo Nauk Społecznych i Humanistycznych UAM

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Plucinska_Mediacje_REP.pdf3.69 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons