Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/26444
Title: Prawnomiędzynarodowa odpowiedzialność państwa za niszczenie dóbr kultury
Other Titles: State responsibility for the destruction of cultural property under international law
Authors: Stryjkowska, Sylwia
Advisor: Gadkowski, Tadeusz. Promotor
Keywords: prawo międzynarodowe publiczne
public international law
prawna ochrona dóbr kultury
legal protection of cultural property
niszczenie dóbr kultury
destruction of cultural property
prawnomiędzynarodowa odpowiedzialność państw
international responsibility of states
Issue Date: 2021
Abstract: Zasadniczym celem rozprawy jest przedstawienie i teoretyczna analiza zasad prawnomiędzynarodowej odpowiedzialności państwa za niszczenie dóbr kultury. Zagadnienie to potraktowano jako szczególne „odgałęzienie” ogólnych zasad prawnomiędzynarodowej odpowiedzialności państwa, dla którego głównym punktem odniesienia są Artykuły o odpowiedzialności państw za akty międzynarodowo bezprawne opracowane przez Komisję Prawa Międzynarodowego. Podstawowym problemem badawczym jest zbadanie specyfiki poddanego analizie reżimu odpowiedzialności prawnomiędzynarodowej. W pracy określono przesłanki, zasady oraz konsekwencje tejże odpowiedzialności. Ponadto, nawiązując do zjawiska fragmentacji prawa międzynarodowego oraz specyfiki instytucji odpowiedzialności w poszczególnych jego działach, zbadano czy istniejące normy ogólne z zakresu odpowiedzialności państw, ujęte w Artykułach KPM, czynią zadość potrzebom stosunku prawnego, który powstaje w wyniku naruszenia prawnomiędzynarodowego zobowiązania państwa do ochrony dóbr kultury.
The basic aim of the dissertation is to present and analyse principles of state responsibility for the destruction of cultural property. This issue was tackled as a specialized “subsystem” within the system of general international law of state responsibility, for which the Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts (ARSIWA) are the main point of reference. The main research problem is to study the specificity of analysed regime of state responsibility. The research focuses on the sources, principles and content of state responsibility for the destruction of cultural property. Furthermore, referring to the phenomenon of fragmentation of international law and acknowledging peculiarities of specific regimes of responsibility, it examines whether existing general international law of state responsibility formulated in ARSIWA meets the requirements of a new legal relationship arising from the breach of an international obligation to protect cultural property.
Description: Wydział Prawa i Administracji
URI: https://hdl.handle.net/10593/26444
Appears in Collections:Doktoraty (WPiA)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DOKTORAT_Sylwia_Stryjkowska.pdf
  Restricted Access
2.96 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.