Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/26444
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorGadkowski, Tadeusz. Promotor-
dc.contributor.authorStryjkowska, Sylwia-
dc.date.accessioned2021-10-12T08:27:29Z-
dc.date.available2021-10-12T08:27:29Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10593/26444-
dc.descriptionWydział Prawa i Administracjipl
dc.description.abstractZasadniczym celem rozprawy jest przedstawienie i teoretyczna analiza zasad prawnomiędzynarodowej odpowiedzialności państwa za niszczenie dóbr kultury. Zagadnienie to potraktowano jako szczególne „odgałęzienie” ogólnych zasad prawnomiędzynarodowej odpowiedzialności państwa, dla którego głównym punktem odniesienia są Artykuły o odpowiedzialności państw za akty międzynarodowo bezprawne opracowane przez Komisję Prawa Międzynarodowego. Podstawowym problemem badawczym jest zbadanie specyfiki poddanego analizie reżimu odpowiedzialności prawnomiędzynarodowej. W pracy określono przesłanki, zasady oraz konsekwencje tejże odpowiedzialności. Ponadto, nawiązując do zjawiska fragmentacji prawa międzynarodowego oraz specyfiki instytucji odpowiedzialności w poszczególnych jego działach, zbadano czy istniejące normy ogólne z zakresu odpowiedzialności państw, ujęte w Artykułach KPM, czynią zadość potrzebom stosunku prawnego, który powstaje w wyniku naruszenia prawnomiędzynarodowego zobowiązania państwa do ochrony dóbr kultury.pl
dc.description.abstractThe basic aim of the dissertation is to present and analyse principles of state responsibility for the destruction of cultural property. This issue was tackled as a specialized “subsystem” within the system of general international law of state responsibility, for which the Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts (ARSIWA) are the main point of reference. The main research problem is to study the specificity of analysed regime of state responsibility. The research focuses on the sources, principles and content of state responsibility for the destruction of cultural property. Furthermore, referring to the phenomenon of fragmentation of international law and acknowledging peculiarities of specific regimes of responsibility, it examines whether existing general international law of state responsibility formulated in ARSIWA meets the requirements of a new legal relationship arising from the breach of an international obligation to protect cultural property.pl
dc.language.isopolpl
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccesspl
dc.subjectprawo międzynarodowe publicznepl
dc.subjectpublic international lawpl
dc.subjectprawna ochrona dóbr kulturypl
dc.subjectlegal protection of cultural propertypl
dc.subjectniszczenie dóbr kulturypl
dc.subjectdestruction of cultural propertypl
dc.subjectprawnomiędzynarodowa odpowiedzialność państwpl
dc.subjectinternational responsibility of statespl
dc.titlePrawnomiędzynarodowa odpowiedzialność państwa za niszczenie dóbr kulturypl
dc.title.alternativeState responsibility for the destruction of cultural property under international lawpl
dc.typeDysertacjapl
Appears in Collections:Doktoraty (WPiA)
Doktoraty 2010-2023 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DOKTORAT_Sylwia_Stryjkowska.pdf
  Restricted Access
2.96 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.