Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/267
Title: Wpływ oskarżonego na przebieg postępowania w sprawach z oskarżenia prywatnego w polskim procesie karnym
Other Titles: Impact of defendant on course of proceedings in cases of private accusation in polish criminal process
Authors: Mazur, Paweł
Advisor: Stachowiak, Stanisław. Promotor
Keywords: Kompetencje
Competences
Oskarżony
Defendant
Oskarżenie prywatne
Private accusation
Wpływ
Impact
Pokrzywdzony
Injured party
Issue Date: 26-Mar-2010
Abstract: Celem autora jest przedstawienie wpływu oskarżonego na przebieg postępowania w sprawach z oskarżenia prywatnego. Rozważania zawarte w rozprawie miały rozwiązać ( czy proponować rozwiązania) kilku problemów.Po pierwsze, nieodzowne było dekodowanie kompetencji oskarżonego w oparciu o przepisy prawa procesowego. Nie sposób uniknąć odpowiedzi na pytanie, czy obecny model postępowania w sprawach z oskarżenia prywatnego zapewnia oskarżonego należytą przestrzeń dla aktywności procesowej. Innym zagadnieniem podjętym w pracy jest wytyczenie granic obecnych kompetencji oskarżonego w świetle takich celów procedury karnej jak ochrona prawnie chronionych interesów pokrzywdzonego, uzyskanie rozstrzygnięcia w sprawie w rozsądnym terminie, ustalenie sprawcy i pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej.
The author’s goal is to present the impact of defendant on course of proceedings in cases of private accusation. Considerations contained in dissertation had to resolve ( or to propose resolves) several problems Firstly, it was necessary decode the competences of accused based on provisions of procedural law. We can’t avoid the question whether actual model of special proceedings ensure defendant sufficient expanse for process activity. Another issue is to fix limits of defendant actual competences, especially in the light of such purposes criminal procedure code like: securing legally protected interest of the injured party, achieving decision of case in reasonable, detecting the perpetrator of criminal offence and calling to penal responsibility.
Description: Wydział Prawa i Administracji: Zakład Postępowania Karnego
URI: http://hdl.handle.net/10593/267
Appears in Collections:Doktoraty (WPiA)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pawel_Mazur.pdf
  Restricted Access
2.53 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.