Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/26749
Title: Myślenie matematyczne. Drobne eseje przedemerytalne
Authors: Pogonowski, Jerzy
Keywords: filozofia matematyki
zasada permanencji form
błędy matematyczne
zagadki matematyczne
Issue Date: 2020
Publisher: Wydawnictwo Nauk Społecznych i Humanistycznych UAM; Wydawnictwo Fundacji Humaniora
Citation: Pogonowski J., Myślenie matematyczne. Drobne eseje przedemerytalne. Poznań: Wydawnictwo Nauk Społecznych i Humanistycznych UAM; Wydawnictwo Fundacji Humaniora, 2020.
Abstract: Książka stanowi przegląd zasadniczych problemów z zakresu filozofii matematyki. Jest skierowana głównie do kognitywistów, ale jej treść przyciągnie również studentów filozofii, matematyki oraz innych nauk ścisłych, uczniów z zainteresowaniami matematycznymi, nauczycieli matematyki i matematyków. Publikacja składa się z czterech esejów poświęconych kolejno: zasadzie permanencji form, genezie matematyki, błędom i zagadkom matematycznym. W esejach tych historia matematyki przeplata się z formalnymi konstrukcjami obiektów matematycznych, z poglądami filozoficznymi sławnych matematyków, błędami i zagadkami (sformułowanymi czasami w zabawny sposób). Poziom naukowy publikacji jest bardzo wysoki, a styl Autora jest popisem kunsztu literackiego. Autor pięknie opisuje historię matematyki, filozofię matematyki i… błędy matematyczne, bawiąc czytelników różnorodnymi zagadkami matematycznymi. W istocie rzeczy, propaguje ma-tematykę i logiczne myślenie.
URI: https://hdl.handle.net/10593/26749
ISBN: 978-83-64902-83-3
Appears in Collections:Wydawnictwo Nauk Społecznych i Humanistycznych UAM

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pogonowski_Myslenie_REP.pdf726.31 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.