Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/2675
Title: Młodość w poezji polskiej po 1989 roku. Od retoryki życia literackiego do poetyki wiersza
Other Titles: Youth in Polish Poetry after 1989. From the Retoric of the Literaty Life to Poetics of the Lyrics
Authors: Widman-Drzewiecka, Anita
Advisor: Śliwiński, Piotr. Promotor
Keywords: młodość
youth
przełom
change
retoryka
rhetoric
życie literackie
literary life
pokolenia
generations
Issue Date: 11-Jun-2012
Abstract: W rozprawie koncentruję się na kategorii młodości w poezji polskiej po 1989 roku. W pierwszej części zajmuję się nową sytuacją pokoleniową – analizą antologii poetyckich i wczesnych debiutów. Głos oddaję również Starym Mistrzom. Rozdział drugi – Młody poeta a pop opisać ma nowe zjawiska, rozpoznać inspiracje, nowe idiomy, ocenić rolę nowych technologii. Trzecia część zatytułowana Na przełomie wieku. Linia Świetlickiego, linia Sosnowskiego poświęcona została tym dwóm ważnym dla rozwoju najnowszej poezji autorom. Przyczyna tego jest prosta – Świetlicki i Sosnowski wyznaczają nowe wartości w poezji, a ich tropem wiernie podążają zastępy akolitów, naśladowców. W zakończeniu podejmuję ważką problematykę zadań poezji. Jaka jest dziś rola współczesnego poety? Jakie zmiany zaszły na przestrzeni ostatnich lat? Analiza jest próbą uchwycenia i zreferowania tendencji, które się po 1989 roku zarysowują. Buduję ciąg linearny, chcąc pokazać młodość w jej różnych aspektach i projektach – od spetryfikowanych atrybutów, przedstawiających młodość jako aktywność, oponentkę stabilności, buntowniczkę, przeciwniczkę tradycji, po młodość praktykowaną jako stratę, brak, przedmiot niewiary, rezyduum myśli czarnych; młodość przedwcześnie dojrzałą i tą, która z różnych powodów dojrzeć nie chce, nie zamierza, która się sama przeciw sobie buntuje; młodość opisaną i opisującą, przedstawianą i przedstawiającą.
My doctorate is exploring the category of youth in Polish poetry after 1989. In the first chapter I am interested of a new situation of generation. So I analyse a new anthology of poetry and its early debut. But I also focus on old master of poetry. Second chapter – The young poet and pop, characterizes new inspirations, and new idioms. The third chapter is devoted to very important poets – Świetlicki and Sosnowski. In my opinion, they appointing new quality in a poetry. Ther is no wonder they have much a lot of imitators and followers. My analyze is referring to a new tendency, witch occured after 1989. I want to show the youth in her different aspects and projects. The youth as an activity, rebel, the opponent of tradition, and also the youth as a loss, emptiness, the youth which is all time interesting.
Description: Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
URI: http://hdl.handle.net/10593/2675
Appears in Collections:Doktoraty (WFPiK)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Widman-Drzewiecka_PhD.pdf
  Restricted Access
959.42 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.