Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/26760
Title: Polityka zagraniczna Chin wobec państw Europy Środkowo-Wschodniej po 1949 r.
Other Titles: China’s Foreign Policy towards Central Eastern European states after 1949
Authors: Feng, Ping
Advisor: Wojnicki, Jacek. Promotor
Keywords: Chiny
China
państwa Europy Środkowo-Wschodniej,
Central Eastern European States
foreign policy
polityka zagraniczna
identity
tożsamość
constructivism
konstruktywizm
Issue Date: 2022
Abstract: Rozprawa odnosi się do chińskiej polityki zagranicznej wobec państw Europy Środkowo-Wschodniej po 1949 roku. Teoria konstruktywizmu jest używana do analizy tożsamości Chin oraz ewolucji tożsamości Chin po 1949 roku. Poprzez analizę kształtowania tożsamości Chin, praca głównie omawia wpływ chińskiej tożsamości na chińską politykę zagraniczną wobec państw Europy Środkowo-Wschodniej. Rozprawa wykorzystuje analizę komparatystyczną do porównywania chińskiej polityki zagranicznej z państwami Europy Środkowo-Wschodniej w sześciu różnych okresach chińskiego kierownictwa politycznego tj., lata 1949-1978, 1978-1990, 1990- 1995, 1995-2003, 2003-2010, 2010-obecnie w aspekcie politycznym, gospodarczym i kulturnym. Głównym celem badań jest ustalenie, przyczyn wewnętrznych i zewnętrznych oraz skutków dywersyfikacji w polityce zagranicznej Chin wobec państw Europy
The thesis is about China’s foreign policy towards Central Eastern European states after 1949. The constructivism is used as the theory to analyse China’s identity, and evolution of China’s identity after 1949. Through elaborating China’s identity, the thesis mainly discuss the influence of China’s identity towards China’s foreign policy towards Central Eastern European states. The thesis use comparative analysis to compare China’s foreign policy towards Central Eastern European states in six different period, 1949-1978, 1978-1990,1990-1995, 1995-2003, 2003-2010, 2010-present in the aspects of politics, economy, and culture. The main purpose of research is to find out why there is a difference of China’s foreign policy towards Central Eastern European States, and what is the outcome of such difference.
Description: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
URI: https://hdl.handle.net/10593/26760
Appears in Collections:Doktoraty (WNPiDz)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ping Feng_rozprawa doktorska.pdf
  Restricted Access
1.78 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.