Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/269
Title: Production-oriented and reception-based approaches to teaching English grammar: An empirical study
Other Titles: Rola produkcji i recepcji w nauczaniu gramatyki
Authors: Mystkowska-Wiertelak, Anna
Advisor: Mirosław, Pawlak. Promotor
Keywords: akwizycja języka
language acquisition
nauczanie gramatyki
grammar instruction
recepcja formy językowej
reception
Issue Date: 6-Apr-2010
Abstract: The main aim of the present work has been to explore the effectiveness of two pedagogical options, reception- and production-oriented, in the teaching of grammatical forms in the Polish educational context. The preliminary theoretical considerations included in Chapter One provided a relevant background against which both non-interventionist as well as interventionist positions in language teaching were presented in Chapter Two. In Chapter Three the focus of attention was shifted to Input Processing Theory, one of the theoretical frameworks emphasizing the beneficial effects of input-based instruction. The presentation and discussion of the theoretical, empirical and pedagogical arguments for the facilitative effects of reception-oriented intervention in the form of processing instruction and interpretation tasks served as an introduction to the two empirical chapters which provided an account and discussion of the findings of four quasi-experimental studies. Although the absolute predominance of any of the approaches was not established in the course of experimentation, a number of observations were made as to the differential effects of the treatments on the development of the learners’ control over various grammatical structures.
Głównym celem niniejszej pracy było zbadanie efektywności zastosowania dwóch podejść do nauczania gramatyki w polskim kontekście edukacyjnym. Pierwsze podejście przykłada szczególną wagę do produkcji formy językowej, a drugie koncentruje się na jej recepcji. Wstępne rozważania teoretyczne, zawarte w Rozdziale 1 stanowią istotne wprowadzenie do omówienia poglądów dotyczących celowości interwencji pedagogicznej w nauczaniu języka obcego przedstawionych w Rozdziale 2. W Rozdziale 3 zawarto szczegółowy opis podstaw teoretycznych oraz badań empirycznych dotyczących Teorii Przetwarzania Danych Językowych, podejścia podkreślającego szczególną rolę recepcji w nauce języka obcego. Kolejne dwa rozdziały zawierają opis i analizę wyników otrzymanych w wyniku przeprowadzenia czterech eksperymentów. Chociaż w toku badań nie udało się wykazać ponad wszelką wątpliwość przewagi któregokolwiek podejścia do nauczania gramatyki, poczyniono wiele spostrzeżeń dotyczących wpływu typu instrukcji na opanowanie form gramatycznych. Dostrzeżono rolę czynników indywidualnych, które wydają się odgrywać często większą rolę niż rodzaj interwencji pedagogicznej.
Description: Wydział Neofilologii: Instytut Filologii Angielskiej
URI: http://hdl.handle.net/10593/269
Appears in Collections:Doktoraty (WA)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Anna Mystkowska - Wiertelak.pdf
  Restricted Access
4.34 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.