Production-oriented and reception-based approaches to teaching English grammar: An empirical study

dc.contributor.advisorMirosław, Pawlak. Promotor
dc.contributor.authorMystkowska-Wiertelak, Anna
dc.date.accessioned2010-04-06T08:11:35Z
dc.date.available2010-04-06T08:11:35Z
dc.date.issued2010-04-06T08:11:35Z
dc.descriptionWydział Neofilologii: Instytut Filologii Angielskiejpl_PL
dc.description.abstractThe main aim of the present work has been to explore the effectiveness of two pedagogical options, reception- and production-oriented, in the teaching of grammatical forms in the Polish educational context. The preliminary theoretical considerations included in Chapter One provided a relevant background against which both non-interventionist as well as interventionist positions in language teaching were presented in Chapter Two. In Chapter Three the focus of attention was shifted to Input Processing Theory, one of the theoretical frameworks emphasizing the beneficial effects of input-based instruction. The presentation and discussion of the theoretical, empirical and pedagogical arguments for the facilitative effects of reception-oriented intervention in the form of processing instruction and interpretation tasks served as an introduction to the two empirical chapters which provided an account and discussion of the findings of four quasi-experimental studies. Although the absolute predominance of any of the approaches was not established in the course of experimentation, a number of observations were made as to the differential effects of the treatments on the development of the learners’ control over various grammatical structures.pl_PL
dc.description.abstractGłównym celem niniejszej pracy było zbadanie efektywności zastosowania dwóch podejść do nauczania gramatyki w polskim kontekście edukacyjnym. Pierwsze podejście przykłada szczególną wagę do produkcji formy językowej, a drugie koncentruje się na jej recepcji. Wstępne rozważania teoretyczne, zawarte w Rozdziale 1 stanowią istotne wprowadzenie do omówienia poglądów dotyczących celowości interwencji pedagogicznej w nauczaniu języka obcego przedstawionych w Rozdziale 2. W Rozdziale 3 zawarto szczegółowy opis podstaw teoretycznych oraz badań empirycznych dotyczących Teorii Przetwarzania Danych Językowych, podejścia podkreślającego szczególną rolę recepcji w nauce języka obcego. Kolejne dwa rozdziały zawierają opis i analizę wyników otrzymanych w wyniku przeprowadzenia czterech eksperymentów. Chociaż w toku badań nie udało się wykazać ponad wszelką wątpliwość przewagi któregokolwiek podejścia do nauczania gramatyki, poczyniono wiele spostrzeżeń dotyczących wpływu typu instrukcji na opanowanie form gramatycznych. Dostrzeżono rolę czynników indywidualnych, które wydają się odgrywać często większą rolę niż rodzaj interwencji pedagogicznej.pl_PL
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/269
dc.language.isoenpl_PL
dc.subjectakwizycja językapl_PL
dc.subjectlanguage acquisitionpl_PL
dc.subjectnauczanie gramatykipl_PL
dc.subjectgrammar instructionpl_PL
dc.subjectrecepcja formy językowejpl_PL
dc.subjectreceptionpl_PL
dc.titleProduction-oriented and reception-based approaches to teaching English grammar: An empirical studypl_PL
dc.title.alternativeRola produkcji i recepcji w nauczaniu gramatykipl_PL
dc.typeDysertacjapl_PL

Files

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego