Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/26976
Title: Wpływ pandemii SARS-CoV-2 na gminny publiczny transport zbiorowy w wybranych miastach w Polsce – wyniki badań, wnioski i perspektywy zmian mobilności miejskiej
Other Titles: Impact of the SARS-CoV-2 pandemic on local public transport in selected Polish cities – Research results, findings and perspectives on changes in urban mobility
Authors: Jachnik, Agnieszka
Pilichowska-Woźniak, Małgorzata
Tomaszyk, Mikołaj
Keywords: pandemia COVID-19
COVID-19 pandemic
SARS-CoV-2
transport publiczny
urban transport in Poland
mobilność miejska
urban mobility
Issue Date: 2022
Publisher: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
Citation: Środowisko bezpieczeństwa w zagrożeniach epidemiologicznych. Doświadczenia Covid-19 w Wielkopolsce, red. M. Tomaszyk, D. Dymek, Poznań 2022, s.261-298.
Abstract: Autorzy artykułu prezentują wyniki badań przeprowadzonych w okresie V–VIII 2021 na grupie wybranych polskich organizatorów przewozów gminnym publicznym transportem zbiorowym. Celem badań jest określenie wpływu pandemii COVID-19 na popularność transportu zbiorowego wśród mieszkańców polskich miast, diagnoza skali rezygnacji z tej formy mobilności w okresie kolejnych fal zakażeń SARS-CoV-2 oraz wskazanie możliwych zmian miejskiej kultury mobilności w okresie popandemicznym.
The authors of this article present the results of studies carried out in the period V–VIII 2021 on a group of selected Polish municipal public transport operators. The aim of the study is to determine the impact of the COVID-19 pandemic on the popularity of public transport among Polish city dwellers, to diagnose the extent to which this form of mobility has been abandoned during successive waves of SARS-CoV-2 infection, and to identify possible changes in urban mobility culture in the post-andemic period.
Sponsorship: Wydawnictwo zostało sfinansowane ze środków JM Rektora UAM przyznanych w ramach grantu pn. "Mobilne punkty pomocy medycznej, modułowe szpitale polowe. Doświadczenia organizacyjne i logistyczne COVID-19.Projekt rozwiązań systemowych w Wielkopolsce".
URI: https://hdl.handle.net/10593/26976
ISBN: 978-83-66740-63-1
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNPiDz)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3-04-Tomaszyk (1).pdf1.33 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.