Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/27010
Title: Bezpieczeństwo energetyczne w polityce Unii Europejskiej w XXI wieku
Other Titles: Energy Security in the European Union's Policy in the 21st Century
Authors: Pazdej, Mateusz
Advisor: Koszel, Bogdan. Promotor
Keywords: Unia Europejska
European Union
energia
energy
bezpieczeństwo
security
surowce
raw materials
XXI wiek
21st century
Issue Date: 2022
Description: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
URI: https://hdl.handle.net/10593/27010
Appears in Collections:Doktoraty (WNPiDz)
Doktoraty 2010-2023 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MATEUSZ PAZDEJ - DYSERTACJA DOKTORSKA 2020 - DRUK.pdf
  Restricted Access
5.92 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.