Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/27017
Title: Karnoprawna ochrona wierzyciela przed niewypłacalnością dłużnika
Other Titles: Criminal protection of the creditor against the debtor's insolvability
Authors: Sarnowski, Błażej
Advisor: Zawłocki, Robert. Promotor
Keywords: wierzyciel
niewypłacalność
ochrona
dłużnik
creditor
insolvency
protection
debtor
Issue Date: 2022
Abstract: W niniejszej rozprawie przyjęto podział pracy na pięć rozdziałów, oparty przede wszystkim na kryterium pozwalającym wyodrębnić poszczególne znamiona ustawowe analizowanych typów czynów zabronionych. W pracy poczyniono szereg uwag krytycznych w odniesieniu do rozważanych norm prawnych. Przede wszystkim należy wskazać, że obecnie obowiązująca regulacja prawna pozostaje rozwiązaniem wadliwym i nie do końca dostosowanym do dynamiki stosunków gospodarczych i zobowiązaniowych, a tym samym nie jest rozwiązaniem w pełni sprawiedliwym.
Types of prohibited acts are analysed in the present dissertation, which is divided into five chapters allowing to present the features of the said acts. The dissertation contains numerous critical comments regarding the legal norms discussed in it. First and foremost it must be said that the legal regulation that is now effective is a faulty solution and is not fully adjusted to the dynamics of economic and contractual relations, which makes it rather unfair.
Description: Wydział Prawa i Administracji
URI: https://hdl.handle.net/10593/27017
Appears in Collections:Doktoraty (WPiA)
Doktoraty 2010-2023 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
doktorat01.2022 (3).pdf
  Restricted Access
1.35 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.