Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/2756
Title: CZY SĄ SZANSE NA WYSTĄPIENIE EFEKTÓW NIE-KEYNESOWSKICH W POLSCE?
Other Titles: IS IT LIKELY THAT NON-KEYNESIAN EFFECTS WILL REACH POLAND?
Authors: Rzońca, Andrzej
Ciżkowicz, Piotr
Keywords: E62
E66
zacieśnienie polityki fiskalnej
fiscal contraction
efekty nie-Keynesowskie
non-Keynessian effects
Issue Date: 2011
Publisher: Wydział Prawa i Administracji UAM
Citation: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2011, nr 3, s. 25-37
Abstract: W niniejszym artykule przedstawiono zarys teorii, określającej warunki wystąpienia nie-keynesowskich skutków przy zacieśnieniu polityki fiskalnej, jak również wnioski z badań empirycznych nad efektami nie-keynesowskimi. Na tej podstawie podjęto próbę określenia szans na wystąpienie takich skutków w Polsce w nadchodzących latach.
The paper presents an outline of a theory that determines the conditions for the occurrence of non-Keynessian effects of fiscal contraction, and the conclusions flowing from the empirical study on those effects, which subsequently constituted the basis on which an attempt was made to establish whether it is likely that in the coming years non-Keynessian effects will also occur in Poland.
URI: http://hdl.handle.net/10593/2756
ISSN: 0035-9629
Appears in Collections:Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2011, nr 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
04. ANDRZEJ RZOŃCA, PIOTR CIŻKOWICZ RPEiS 3-2011.pdf228.45 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.