Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/2874
Title: Budowanie repozytorium
Authors: Karwasińska, Emilia
Rychlik, Małgorzata
Keywords: Repozytoria
Open Access
Etapy budowy repozytoirum
Komunikacja naukowa
Prawo autorskie w repozytoriach
Issue Date: 2012
Publisher: Centrum Promocji Informatyki
Citation: Zarządzanie treścią w bibliotekach cyfrowych - ryzyka prawne, problemy prawa autorskiego, XIX edycja seminarium w cyklu digitalizacja, 26 czerwca 2012 r., Warszawa, s. 29-51.
Abstract: Dzięki tworzeniu repozytoriów dostęp do efektów badań naukowych jest coraz szybszy i łatwiejszy. Poprzez archiwizowanie prac naukowych w otwartych archiwach zwiększona zostaje widoczność dorobku naukowego danej instytucji bowiem oprogramowania wykorzystywane do budowy repozytoriów mają zaimplementowane mechanizmy pozwalające na indeksowanie zasobów przez światowe wyszukiwarki i platformy projektów Open Access. Efektem tych korzyści jest obserwowany wzrost liczby repozytoriów na świecie. W prezentacji przedstawione zostały trzy główne etapy budowania repozytorium: projektowania, wdrożenia i rozwoju. Etap projektowania wymaga teoretycznej analizy zagadnienia, przeprowadzenia badań postaw środowiska naukowego wobec przedstawianej idei, wyboru oprogramowania, ustanowienia harmonogramu prac oraz kosztorysu projektu, a konsekwencji wypracowanie optymalnego modelu budowy platformy. Na etap wdrożenia składa się implementacja oraz dostosowanie oprogramowania do potrzeb danej instytucji w tym tworzenie kolekcji, odpowiednie ustawienie uprawnień użytkowników oraz procesu deponowania. W tej fazie budowy repozytorium ważne jest precyzyjne ustanowienie procedur oraz sporządzenie podstaw prawnych. Etap ten powinien kończyć się uruchomieniem finalnej wersji oprogramowania. Kolejnym stadium – jest etap rozwoju podczas którego wyznacza się strategię działań promocyjnych związanych z sukcesywnym rozbudowaniem archiwum, w tym również zadbanie o rejestrację platformy w światowych katalogach Open Access.
URI: http://hdl.handle.net/10593/2874
Alternative Location: http://www.cpi.com.pl/imprezy/2012/ztbc/index.php
Appears in Collections:Materiały konferencyjne (Bib)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Budowanie_repozytorium_Emilia_Karwasińska_Małgorzata_Rychlik.pdf1.41 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.