Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/2892
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorWiśniewski, Rafał-
dc.date.accessioned2012-07-09T08:45:47Z-
dc.date.available2012-07-09T08:45:47Z-
dc.date.issued2012-
dc.identifier.citationPrzegląd Strategiczny, nr 1, 2012, s.163-176.pl_PL
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/2892-
dc.description.abstractRefleksja nad kulturowymi uwarunkowaniami polityki zagranicznej i bezpieczeństwa ma długą i bogatą tradycję. Jej współczesnym wyrazem jest nurt badań nad kulturą strategiczną, który od ponad trzech dekad zaznacza swą obecność w nauce o stosunkach międzynarodowych. W tym czasie przeszedł on znaczną ewolucję i bez wątpienia wzbogacił instrumentarium analizy stosunków międzypaństwowych. Celem tego artykułu jest ukazanie historii rozważań nad relacjami między kulturą a polityką zagraniczną, prześledzenie ewolucji koncepcji kultury strategicznej w nauce o stosunkach międzynarodowych oraz prezentacja wybranych zagadnień, które stanowią obiecujące pole dalszych badań w ramach tego nurtu.pl_PL
dc.description.abstractReflections on cultural conditioning of foreign and security policy has a long and rich tradition. Its modern expression can be found in the strategic culture studies, which have, during more than three decades, left their mark on the discipline of international relations. During that time, it has been subject to considerable evolution and undoubtedly enriched the workshop for interstate relations analysis. The purpose of this paper is to present history of thought on relations between culture and foreign policy, trace the evolution of strategic culture concept in the discipline of IR and outline some issues which promise to open interesting avenues for further studies in this field.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniupl_PL
dc.subjectPolityka zagraniczna i bezpieczeństwapl_PL
dc.subjectForeign and Security Policypl_PL
dc.subjectKultura strategicznapl_PL
dc.subjectStrategic culturepl_PL
dc.subjectStosunki międzynarodowepl_PL
dc.subjectInternational Relationspl_PL
dc.titleKultura strategiczna czyli o kulturowych uwarunkowaniach polityki zagranicznej i bezpieczeństwapl_PL
dc.title.alternativeStrategic culture - a Thing about cultural conditioning of Foreign and Security Policypl_PL
dc.typeArtykułpl_PL
Appears in Collections:Przegląd Strategiczny, 2012, nr 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13.WISNIEWSKI.pdf91.13 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.