Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/2892
Title: Kultura strategiczna czyli o kulturowych uwarunkowaniach polityki zagranicznej i bezpieczeństwa
Other Titles: Strategic culture - a Thing about cultural conditioning of Foreign and Security Policy
Authors: Wiśniewski, Rafał
Keywords: Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa
Foreign and Security Policy
Kultura strategiczna
Strategic culture
Stosunki międzynarodowe
International Relations
Issue Date: 2012
Publisher: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Citation: Przegląd Strategiczny, nr 1, 2012, s.163-176.
Abstract: Refleksja nad kulturowymi uwarunkowaniami polityki zagranicznej i bezpieczeństwa ma długą i bogatą tradycję. Jej współczesnym wyrazem jest nurt badań nad kulturą strategiczną, który od ponad trzech dekad zaznacza swą obecność w nauce o stosunkach międzynarodowych. W tym czasie przeszedł on znaczną ewolucję i bez wątpienia wzbogacił instrumentarium analizy stosunków międzypaństwowych. Celem tego artykułu jest ukazanie historii rozważań nad relacjami między kulturą a polityką zagraniczną, prześledzenie ewolucji koncepcji kultury strategicznej w nauce o stosunkach międzynarodowych oraz prezentacja wybranych zagadnień, które stanowią obiecujące pole dalszych badań w ramach tego nurtu.
Reflections on cultural conditioning of foreign and security policy has a long and rich tradition. Its modern expression can be found in the strategic culture studies, which have, during more than three decades, left their mark on the discipline of international relations. During that time, it has been subject to considerable evolution and undoubtedly enriched the workshop for interstate relations analysis. The purpose of this paper is to present history of thought on relations between culture and foreign policy, trace the evolution of strategic culture concept in the discipline of IR and outline some issues which promise to open interesting avenues for further studies in this field.
URI: http://hdl.handle.net/10593/2892
Appears in Collections:Przegląd Strategiczny, 2012, nr 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13.WISNIEWSKI.pdf91.13 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.