Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/2930
Title: WIELKOPOLSKI PROJEKT BADAWCZY MAK: Muzealna Aktywizacja Kulturowa dla dzieci
Authors: Brzezińska, Anna Weronika
Linda, Katarzyna
Wosińska, Małgorzata
Keywords: Edukacja muzealna
Edukaja regionalna
Muzeum regionalne
Muzeum etnograficzne
Skansen
Wielkopolska
Issue Date: 2010
Publisher: Laboratorium Inicjatyw Międzykulturowych KEJ: Kultura – Edukacja – Języki
Abstract: W roku 2010 na terenie województwa wielkopolskiego realizowany był projekt badawczy o nazwie WIELKOPOLSKI PROJEKT BADAWCZY MAK: Muzealna Aktywizacja Kulturowa dla dzieci w ramach realizowanego dla Narodowego Centrum Kultury zadania o nazwie: Określenie potencjału edukacyjnego instytucji upowszechniania kultury województwa wielkopolskiego w zakresie oferty dla dzieci i młodzieży (na przykładzie muzeów etnograficznych i regionalnych oraz skansenów). Zadaniem projektu było określenie potencjał oferty edukacyjnej przygotowanej przez wielkopolskie placówki muzealne z myślą o odbiorcach najmłodszych, w zakresie zarządzania kulturą tradycyjną i dziedzictwem kulturowym regionu. Celem projektu było rozpoznanie i określenie oferty kulturalnej skierowanej do dzieci i młodzieży w zakresie kultury regionu. Badaniami jakościowymi objęto 24 muzea o profilu etnograficznym i regionalnym, znajdujące się na terenie Wielkopolski. Projekt miał charakter etapowy: poczynając od rozpoznania oferty wybranych jednostek, poprzez przeprowadzenie szeregu ankiet i dokonania obserwacji uczestniczącej w środowisku nadawców – muzeów oraz odbiorców – placówek oświatowych, aż po opracowanie ekspertyz pozwalających na modyfikację oferty i dobór odpowiednich treści nauczania.
Sponsorship: Projekt został zrealizowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu "Obserwatorium kultury 2010".
Description: Wykonawcy projektu: dr Anna Weronika Brzezińska (etnolog, instruktor rękodzieła) mgr Katarzyna Linda (etnolog, etnolingwista) mgr Małgorzata Wosińska (etnolog, etnomuzykolog) Wnioskodawca: Laboratorium Inicjatyw Międzykulturowych KEJ: Kultura – Edukacja – Języki Partnerzy projektu: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu Kontakt: projekt.badawczy.MAK@gmail.com
URI: http://hdl.handle.net/10593/2930
Appears in Collections:Materiały nieopublikowane (WH)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
muzealna_aktywizacja_kulturowa_dla_dzieciraport.pdf3.94 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.