Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/2937
Title: Propozycja rozróżnienia teoretycznego kategorii estymy i szacunku
Other Titles: A proposal to differentiate the categories of respect and esteem
Authors: Modrzyk, Ariel
Keywords: szacunek
respect
estyma
esteem
prestiż
prestige
uznanie
recognition
Honneth Axel
Domański Henryk
badania empiryczne a założenia normatywne
empirical research and normative assumptions
Issue Date: 2011
Publisher: Wydział Prawa i Administracji UAM
Citation: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 73, 2011, z. 4, s. 231-243
Abstract: Poniższy tekst odnosi się do debat dotyczących sporów teoretycznych i definicyjnych o znaczenie kategorii szacunku i estymy. Autor porównuje koncepcję prestiżu Henryka Domańskiego i teorie uznania Axela Honnetha zarówno w wymiarze normatywnym, jak i tym dotyczącym badań empirycznych. Autor konkluduje, że założenia normatywne i definicje teoretyczne kategorii estymy i szacunku są bardziej przekonujące i wyszukane pod względem teoretycznym w teorii uznania Axela Honnetha.
*This paper refers to the debates concerning the theoretical and definitional controversies about the meaning of the categories of respect and esteem. The author compares Henryk Doman´ ski’s conception of prestige and Axel Honneth’s theory of recognition in the normative and empirical research dimensions. He then concludes that the normative assumptions and the theoretical definitions of the categories of esteem and respect are more convincing in Axel Honneth’s theory of recognition.
URI: http://hdl.handle.net/10593/2937
ISSN: 0035-9629
Appears in Collections:Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2011, nr 4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
17. ARIEL MODRZYK RPEiS 4-2011.pdf152.81 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.